Spotkanie nauczycieli na Słowacji w ramach programu Erasmus+

W okresie od 15 do 19 października troje nauczycieli z Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu projektowym mającym na celu realizację projektu Promoting Art. Wśród partnerów projektu znalazło się jedenastu pedagogów z Portugalii, Bułgarii, Łotwy, Estonii i Słowacji.

Do celów spotkania należało: omówienie szczegółów wymiany uczniowskiej realizowanej w ramach programu, uzgodnienie projektowych zadań, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między szkołami, podniesienie kompetencji językowych oraz poszerzanie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego krajów partycypujących w przedsięwzięciu.

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, zlokalizowana w Levicach na Słowacji, to największa średnia szkoła w tym kraju, która kształci młodzież przede wszystkim w dziedzinie sztuk użytkowych, realizując prace dyplomowe z zakresu meblarstwa. projektowania ubioru, fotografii oraz projektowania graficznego.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie, oprócz udziału w zebraniach projektowych, mieli okazję zwiedzić szkołę, zwrócić uwagę na profil, metody kształcenia i organizację poszczególnych pracowni, poznać technologie, techniki oraz urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i determinują charakter prac tworzonych przez uczniów.

Pedagodzy uczestniczyli również w pokazie mody zorganizowanym przez młodzież oraz podziwiali ekspozycję złożoną z prac dyplomowych. Do szczególnie intrygujących należały przykłady meblarstwa, zróżnicowane pod względem konstrukcji oraz faktur.

Wizyta na Słowacji była także wspaniałą okazją do lepszego poznania kultury tego kraju oraz ciekawych zbiorów sztuki, które posiada.

Danubiana Meulensteen Art Museum okazało się niezwykle nowoczesną wystawienniczą instytucją o spektakularnej formie architektonicznej, nastawioną na gromadzenie oraz eksponowanie zbiorów sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i instalacji. Jako organizatorMiędzynarodowego Triennale Tkaniny Artystycznej, prezentowało na wystawie również zaskakujące pod względem formy, przepiękne wizualne wyniki tego prestiżowego konkursu.

Wizyta w pięknej Bratysławie, malowniczej Banskej Štiavnicy i niewielkiej miejscowości Brhlovce, słynnej z zabudowań wykutych w skale, dostarczyła nie tylko wielu zachywtów i wrażeń estetycznych, ale pozwoliła poznać elementy historii tego kraju zamknięte w materialnej formie zabytków i dzieł sztuki.

Uczniowie, którzy odwiedzą Słowację w listopadzie br. na pewno wrócą do kraju bogatsi o szeroką wiedzę, doświadczenia i inspiracje, będące rezultatem uczestnictwa w warsztatach oraz zwiedzania tych pięknych miejscowości.

Galeria