WYZWANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkole podstawowej
do udziału w konferencji pn.

„WYZWANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ”

która odbędzie się 7 lutego 2019 w godzinach 12:00-16:00
w siedzibie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

Truizmem jest stwierdzenie, że edukacja artystyczna pełni niezwykle istotną rolę w rozwoju młodego człowieka. Bez niej trudno mówić o kształtowaniu: umiejętności manualnych, wyobraźni, poczucia estetyki, zdolności abstrakcyjnego i symbolicznego myślenia, twórczych postaw. Wydaje się, że we współczesnym świecie, przesyconym nadmiarem bodźców wizualnych – zadania edukacji, rozumianej jako: wskazywanie ścieżek, nauka nie tylko tworzenia, ale i  wartościowania, nabierają szczególnego znaczenia.
Dlatego warto dyskutować o jej kształcie, zadaniach, problemach oraz metodach, które służą wzbogaceniu programu zajęć. 

Celem konferencji jest:
+ wymiana poglądów i refleksji dot. aktualnej kondycji kształcenia artystycznego na różnych szczeblach edukacji oraz problemów i wyzwań, które stoją przed nauczycielami edukacji plastycznej,
+ podzielenie się doświadczeniami metodycznymi, dobrymi praktykami, pomysłami na realizację zajęć oraz projektów edukacji artystycznej i estetycznej,
+ integracja środowiska nauczycieli przedmiotów artystycznych,
+ wzbogacenie warsztatu pedagogicznego o różnorodne narzędzia pracy.

Program konferencji pn. „WYZWANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ” :

12.00–12.15 Rejestracja uczestników.
12.15–12.30 Otwarcie konferencji – Krystyna Brinkiewicz, Dyrektor Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym
12.30–13.15 Teoria i historia sztuki w przebiegu lekcji – Paulina Łuczak, (nauczyciel Historii Sztuki)
Podczas zajęć porozmawiamy o:
– roli wiedzy teoretycznej i historycznej w przebiegu zajęć plastycznych,
– metodach i narzędziach służących do atrakcyjnego jej przekazywania – programach edukacyjnych instytucji kulturalnych na terenie kraju, które mogą stanowić bazę materiałów czy inspiracji. 
13.15–14.15 Kontekstualizacja w edukacji artystycznej – Karolina Kardas, (nauczyciel Rysunku i Malarstwa)
– waga kontekstualizacji realizacji plastycznych na lekcji plastyki,
– tworzenie kontekstu a zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy,
– odniesienie do podstawy programowej przedmiotu plastyka,
– przykłady wykorzystania kontekstu w edukacji artystycznej,
– dyskusja na temat sposobu prowadzenia zajęć i przeprowadzonych już lekcji plastyki.
14.15–15.00

Prezentacja przykładowych zadań i ich efektów na zajęciach z Podstaw Projektowania
i Technik Druku Artystycznego
– Roma Jaruszewska (nauczyciel Podstaw Projektowania, Projektowania Graficznego), Janusz Kozak (nauczyciel Podstaw Projektowania i Technik Druku Artystycznego)

15.00–16.00 Dyskusja
16.00 Zakończenie konferencji

Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie swojego udziału poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony w zaproszeniu na stronie: www.wmodn.elblag.pl (zakłada zaproszenie na konferencję).

Organizatorzy:
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg
tel/fax: 55 233 31 76
Email liceumplastyczne@elblag.com.pl

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Łukasz Kogut­­ konsultant ds. edukacji artystycznej.
Email: l.kogut@wmodn.elblag.pl
tel: +48 55 625 72 92