Klasa z ECDL

Jesteśmy pierwszą w powiecie elbląskim szkołą, która przystąpiła do projektu klasa z ECDL.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) to europejski standard umiejętności komputerowych, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o badania wymagań pracodawców. Niezbędny, aby młodych ludzi dobrze  przygotować do wejścia na rynek pracy, ale też dobrze przygotować do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym.

Zdobywając odpowiedni certyfikat ECDL przedstawiasz pracodawcy swoje kompetencje komputerowe potrzebne w pracy zawodowej.

Program usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole. Pozwala przygotować uczniów do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie umiejętności komputerowych.
Udział w Programie jest bezpłatny i można do niego przystąpić w dowolnym momencie.

Korzyści dla uczniów:
– standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim, wypracowanym od ponad 20 lat standardem,
– przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL,
– możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach,
– obniżona cena egzaminów dla uczniów – cena egzaminów jest niższa o 10% w stosunku do ulgowego cennika, znajdującego się na stronie http://ecdl.pl/cennik/,
– wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie,
– udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie.

W tym roku szkolnym będzie możliwość uzyskania certyfikatu ECDL BASE. Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz nabył kwalifikację, potwierdzając podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie.
Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery egzaminy z poniższych modułów:
– B1 Podstawy pracy z komputerem,
– B2 Podstawy pracy w sieci,
– B3 Przetwarzanie tekstów,
– B4 Arkusze kalkulacyjne.

W kolejnym roku szkolnym, uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych ECDL BASE będą mogli zapisać się na zajęcia z modułów:
– S1 Użytkowanie baz danych,
– S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna,
– S3 IT Security,
– S9 Rozwiązywanie problemów,
– S10 Podstawy programowania,
– A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów,
– A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne,
– A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych,
– A4 Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

Więcej informacji o Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych można znaleźć na stronie http://ecdl.pl

Uczniowie zainteresowani zajęciami, proszeni są o zapisanie się online.