Wyniki egzaminu maturalnego w Liceum Sztuk Plastycznych

W Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego przystąpiło 25 abiturientów. Ponadto, uczniowie obowiązkowo uczestniczyli w egzaminach maturalnych z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, czyli: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i historii sztuki.

Wyniki egzaminu maturalnego w Liceum Sztuk Plastycznych plasują się bardzo wysoko, znacznie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. W skali kraju egzamin zdało 74% absolwentów, w województwie warmińsko – mazurskim 69,1%, a w naszej placówce zdawalność wyniosła 92%. Dwoje absolwentów nie zdało egzaminu maturalnego z matematyki, ale już we wrześniu będą mogli ponownie przystąpić do tej części egzaminu dojrzałości.

Okres konsultacji maturalnych powiązany był także z obroną prac dyplomowych, które stały się zwieńczeniem kilkuletniej pracy w szkole. Maturzyści musieli przejść długi proces projektowy – wybrać temat, zrealizować wybrany projekt i go obronić, czyli zaprezentować go jak najlepiej podczas rozmowy z komisją egzaminacyjną. Wszyscy uczniowie klasy IV otrzymali tytuł plastyka i tym samym potwierdzili swoje umiejętności warsztatowe, a także wrażliwość estetyczną i gotowość intelektualną do stawiania sobie nowych wyzwań.

Składamy gratulacje dla tegorocznych maturzystów – dyplomantów za wytrwałość, determinację i wysoki poziom prac oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych.