Wyróżnienie honorowe dla uczennicy klasy III w ogólnopolskim konkursie

W Ogólnopolskim Konkursie Graficznym pod hasłem „WOLNOŚĆ POD PRĄD” organizowanym przez Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu nasza uczennica klasy III Maja Nlogjeja otrzymała Wyróżnienie Honorowe, a do wystawy pokonkursowej zostały zakwalifikowane prace uczniów klas III i IV: Olgierda Sumeradzkiego, Dominiki Kiedyk, Julii Majewskiej, Mai Czebotar i Katarzyny Kluczniak.

To już siódma edycja konkursu, na który nadesłano 183 prace z całego kraju. Organizatorzy oczekiwali prac odważnych i świeżych, w których można odnaleźć indywidualną interpretację WOLNOŚCI w kontekście wyrażania odmienności i niejednorodności na rozmaitych płaszczyznach. Wolności będącej w opozycji do ogólnie przyjętych zasad, ideologii, z buntowniczym podejściem do świata. Osoby manifestujące taką postawę, świadomie wystawiają się na pogardliwe spojrzenia, niewybredne komentarze, a w skrajnych przypadkach nawet napiętnowanie i społeczne wykluczenie.

WOLNOŚĆ POD PRĄD / Wyniki konkursu | Centrum Kultury AGORA (ckagora.pl)