Kategoria: Uncategorized

Kilka słów o nauczaniu zdalnym w naszej szkole

Kiedy 12 marca premier Morawiecki poinformował opinię publiczną o zamknięciu placówek oświatowych, a potem, 25 marca, zawiadomił o kształceniu na odległość, świat edukacji zatrząsł się w posadach. Wszyscy byli wystraszeni i zdezorientowani nagłym obrotem sprawy. Pojawiło się wśród nauczycieli wiele pytań dotyczących form, metod pracy i wykorzystywanych w przyszłości narzędzi. Kiedy jednak minął pierwszy szok, intensywnie wzięliśmy się do pracy.

Read More

Uczniowie blogują!

Wyrazić siebie można na wiele sposobów: spektakularną fryzurą, awangardowym ubiorem, mocnym makijażem lub… poprzez sztukę. Nasi młodzi artyści uczą się malarstwa, rzeźby, fotografii jak również umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie – to także stanowi jeden z elementów kształtowania ich wizerunku.

Read More

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

Szanowni  Rodzice, Drodzy Uczniowie,

prosimy o zapoznanie się z wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia oraz procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

Read More

Terminy egzaminów dyplomowych

Na podstawie komunikatu Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2019/2020 oraz art. 44zn ust. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) informuję, iż egzamin dyplomowy odbędzie się w terminach 29 i 30.06. 2020r. oraz 01.07.2020 r. zgodnie z harmonogramem i listą uczniów przydzielonych na poszczególne dni. Zastrzega się, że wskazane terminy mogą ulec zmianie w zależności od zaleceń organów epidemiologicznych.

Program Operacyjny Cyfrowa Polska

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Powiat Elbląski zakupił laptopy oraz mobilny Internet w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Założeniem projektu jest bezpośrednie wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów, którzy z powodu braków sprzętowych mają obecnie trudności z realizacją zajęć w formie zdalnej.

Read More