Kontakt

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym


Gronowo Górne
ul. Szafirowa 12
82-310 Elbląg
NIP: 578-21-53-340
REGON: 000817729

Lokalizacja


e-mail: lspgronowo@elblag.com.pl

tel.: 55 233 31 76

wewnętrzne:
sekretariat szkoły- 11
księgowość- 13
pedagog, psycholog, pielęgniarka- 14
kadry i płace- 15
biblioteka/ wicedyrektor- 16
pracownik techniczny- 17
pokój nauczycielski- 18


Godziny przyjęć interesantów po uprzednim umówieniu przez Sekretariat

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

Dyrektor
mgr inż. Krystyna Brinkiewicz

Wicedyrektor
mgr Izabela Jażdżyńska

Kierownik sekcji artystycznej
mgr Anna Boba


Starostwo Powiatowe w Elblągu

ul. Saperów 14 E
82-300 Elbląg
tel.: 55 239 49 00
55 239 49 09
fax. 55 232 42 26
e-mail: sekretariat@powiat.elblag.pl
starosta.neb@powiat.elblag.pl

Region XIV i XV – Warmińsko-Mazurski i Podlaski
dr hab. Andrzej Bukowski

Biuro wizytatora CEA:
ul. Kościuszki 39
10-503 Olsztyn
tel. 89 527-26-91
e-mail: bukowski@cea.art.pl

Inspektor danych Osobowych
PPHU KONI
e-mail: lp@iod24.pl


Gabinet pielęgniarki:
Poniedziałek 11.00 – 15.00
Mariola Pawluczuk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza Przychodnia Michał Jędrzyński
ul. Stefana Żeromskiego 2B
82-310 Elbląg

Gabinet stomatologiczny:


NUMERY KONT:

Rada Rodziców Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym korzysta z konta Stowarzyszenia TalentArt
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku
90 8313 0009 5200 0212 2000 0010

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
Bank PKO BP I oddział Elbląg, ul. Teatralna 9
24 1020 1752 0000 0002 0068 8036

Stowarzyszenie „TalentArt”
Bank BGŻ BNP Paribas S.A
21 2030 0045 1110 0000 0425 1140