Kontakt

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

ul. Szafirowa 12
82-310 Elbląg

NIP: 578-21-53-340
REGON: 000817729

e- mail: liceumplastyczne@elblag.com.pl

NUMERY TELEFONÓW:

tel./ fax:  55 233 31 76

numery wewnętrzne:
sekretariat szkoły 11
księgowość 13
pedagog i psycholog szkolny 14
biuro projektów 15
biblioteka 16
pracownia artystyczna 17
pokój nauczycielski 18

Sekretariat szkoły czynny w godzinach: 7:00 – 15:00

NUMERY KONT:

Rada Rodziców Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym korzysta z konta Stowarzyszenia TalentArt
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku
90 8313 0009 5200 0212 2000 0010

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
Bank PKO BP I  oddział Elbląg, ul Teatralna 9
24 1020 1752 0000 0002 0068 8036

Stowarzyszenie „TalentArt”
Bank BGŻ BNP Paribas S.A
21 2030 0045 1110 0000 0425 1140