Zajęcia dodatkowe

Lp. Rodzaj zajęć N-l prowadzący Dzień tygodnia Godzina
      1.              Zajęcia dodatkowe z kultura wizualna

 Paulina Łuczak piątek 15:05-15:50
      2.              Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla kl I i II
Anna Miazga poniedziałek klasa I 18.00-18.45
klasa II 17.00-17.45
      3.              Zajęcia dodatkowe rysunek i malarstwo Karolina Kardas środa 15.05-16.00
      4.              Zajęcia dodatkowe z podstaw fotografii i filmu Katarzyna Furman od II semestru
      5.              Zajęcia dodatkowe z technik druku artystycznego Janusz Kozak czwartek 16.00-17.00
      6.              Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego Małgorzata Wolska wtorek 15:05
      7.              Zajęcia z j. angielskiego materiał maturalny poziom rozszerzony Joanna Jastrzębska środa 14:15-15:00
      8.              Zajęcia wyrównawcze z matematyki Żaneta Polkowska środa

 

czwartek

klasa 2  14.15-15.00
kl. 2LSP/kl.4 15.05-15.50

kl.1 / kl. 2LP  15.05-15.50

9. Zajęcia dodatkowe- zabawa poprzez ruch Izabela Jażdżyńska termin do ustalenia