Wzorem ubiegłego roku Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym zaprasza zainteresowanych uczniów klas III gimnazjum na bezpłatne zajęcia z rysunku
malarstwa i rzeźby
przygotowujące do egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego. Zajęcia rozpoczynają się z początkiem lutego 2017 roku.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie poniższego formularza i przesłanie do szkoły:


Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone *
Imię i Nazwisko:*
PESEL:*
E-Mail: *
Nazwa szkoły (gimnazjum),*
Adres szkoły (gimnazjum),*
Klasa (profil):
Wiek:*
Telefon Kontaktowy:*
Adres Zamieszkania:* ulica i nr lokalu:
Kod pocztowy i miasto:
Dotychczasowe osiągnięcia artystyczne:*
(wypisz po przecinku, w razie ich braku wpisz: "brak")
Preferowany Język Obcy:
Tak
Tak