Biennale Inspiracji

ROZSTRZYGNIĘCIE III OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE INSPIRACJI „POCZĄTEK”

 27 września Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie wytypowało spośród 180 prac  nadesłanych z 14 szkół 4 regulaminowe nagrody główne, w tym: Grand Prix, I Miejsce, II Miejsce, III Miejsce oraz 7 Wyróżnień równorzędnych. Oprócz prac nagrodzonych Jury zakwalifikowało 81 prac do wystawy.

Jury wysoko oceniło poziom konkursu, jednocześnie zwracając uwagę na różnice między uczniami młodszymi i starszymi, którzy lepiej radzą sobie z pracą tematyczną. Być może warto pomyśleć o podziale na dwie kategorie wiekowe? Można by wtedy dopuścić prace aneksowe i dyplomowe, które znacznie uatrakcyjniłyby Biennale. Z drugiej strony profesor Maria Targońska, przewodnicząca Jury, podkreśla znaczenie stawiania w szranki młodszych uczestników z tymi bardziej doświadczonymi i świadomymi. Nie od razu muszą zdobywać laury. Ważne jest podjęcie wyzwania i sam udział.

Mamy zatem materiał do przemyśleń i czas na kolejną modyfikację regulaminu.

Historia konkursu sięga roku 2012. Zadebiutowaliśmy wówczas hasłem przewodnim „Uciekam na wieś bo …” odnosząc się do wiejskiego statusu naszej szkoły. Rok później zmieniliśmy nazwę na „Inspirowane wsią”. Pod tym hasłem odbyły się 3 kolejne imprezy interdyscyplinarne, nawet z udziałem nauczycieli. Od roku 2017 konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim przyjmując nazwę „Biennale Inspiracji” i rozstrzygany jest wyłącznie w kategorii malarstwo. Każda edycja odbywa się pod hasłem przewodnim. Kolejne hasła to: „Koniec”, „Centrum” i tegoroczne: „Początek”.

Laureatom III Ogólnopolskiego Biennale Inspiracji „Początek” serdecznie gratulujemy. Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, Nauczycielom za przygotowanie, Jury za profesjonalną ocenę, Organizatorom, Partnerom i Sponsorom za wsparcie i patronat.

Serdecznie zapraszamy na uroczysty wernisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród, który odbędzie się 21 października w Galerii „Nobilis” Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Protokół jury Biennale Inspiracji 'Początek’
Lista prac zakwalifikowanych przez jury III Biennale Inspiracji „Początek

Grand Prix
Justyna Kanownik Początek Karolina Kardas LSP w Gronowie Górnym

I miejsce
Maja Bartnicka Początek Karolina Kardas LSP w Gronowie Górnym

II miejsce
Dominika Zwierz Początek końca Kalina Kurczewska Zagańczyk LSP im. EM Andriollego w Mińsku Mazowieckim

 

III miejsce
Katarzyna Janczewska Ukrzyżowanie Kazimierz Borkowski ZPSP w Krakowie

Wyróżnienia

Julia Gąsior Wystarczy Otworzyć drzwi Piotr Kossakowski ZSP w Katowicach

Kajetan Bronisławski Światło Nadziei Andrzej Makowski ZSP w Katowicach

Karolina Sikora _ Włodarczyk Dyptyk Chaotik Elżbieta Staniszewska ZSP im Józefa Brandta w Radomiu

Natalia Perucka Nauka Wiązania Karolina Kardas LSP w GG

Pola Kaczmarska Przeprowadzka Stanisław Zieliński ZSPS w Krakowie

Dominika Szczepańska Sixtieen Karolina Kardas LSP w GG

Emilia Bożyczko Początek Karolina Kardas LSP w GG

Wirtualny spacer po wystawie III Ogólnopolskiego Biennale Inspiracji „Początek”

Wirtualny spacer po wystawie.

Ralacja z wernisażu.

 

III OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE INSPIRACJI „Początek” 2021

Tytułowy „Początek” pozwala dojść do głosu różnorodnym plastycznym skojarzeniom  i interpretacjom. W świetle światowych wydarzeń ostatnich miesięcy zyskuje nowy wymiar skłaniając do refleksji i analiz. Jakich „początków” oczekujemy w życiu prywatnym i publicznym? Tak wiele rzeczy, sytuacji i zjawisk było dla nas w tym roku nowych. Miesiące społecznej izolacji, niepokoju  o przyszłość, utrata poczucia bezpieczeństwa sprawiły, że wielu z nas musiało dokonać życiowych przewartościowań. Pandemia, kryzys ekologiczny, radykalne podziały polityczne i społeczne obecne w wielu krajach zmusiły nas do ponownego zdefiniowania tego, co wiemy o świecie i o sobie, podważenia status quo, być może wprowadzenia nowych rozwiązań w wielu dziedzinach życia. Miesiące naznaczone niepokojem i niepewnością mogą z pewnością zrodzić pragnienie, by „zacząć  od nowa”, wrócić do „normalności”, wprowadzić niezbędne zmiany. Co to oznacza dla jednostek  i zbiorowości? Czy rzeczywiście czeka nas, jako ludzkość „nowy początek”? Czy niesie nam nową nadzieję, obietnicę lepszej przyszłości? 

Mamy nadzieję, że hasło przewodnie konkursu skłoni młodzież do interesujących malarskich inspiracji, przemyśleń i formalnych poszukiwań.

Termin nadsyłania prac upływa  17 września 2021. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół plastycznych.

Z niecierpliwością czekamy na ciekawe prace i nową, wspólną artystyczną przygodę. 

Regulamin 2021
Metryka

Komisarz III Biennale Zbigniew Chrostek 

zbigniew.chrostek@lspgg.onmicrosoft.com 

 

II OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE INSPIRACJI „CENTRUM” 2019