Terminarz rekrutacji 2022

  1. 01 marca – 03 czerwca 2022 – składanie podań wraz z wymaganymi dokumentami https://liceumplastyczne.elblag.com.pl/new/terminarz/
  2. 07 czerwca 2022 – egzaminy wstępne ( szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)
  3. 10 czerwca 2022 – ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i
    niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
  4. 27-30 czerwca 2022– kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają potwierdzenie woli nauki (orygninał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej) 
  5. 4 lipca 2022 – lista kadnydatów przyjętych do szkoły