Uwaga! Termin ogłoszenia listy kandydatów

 Szanowi Państwo,

wyniki egzaminu wstępnego oraz listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podamy we wtorek, 14 czerwca 2022r. Infromacja zostanie podana na stronie internetowej szkoły. 

(§ 9.3. Rozp. MKIDN z dn 9 kwietnia 2019r. w  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych)