OGŁOSZENIE dla osób, które zdały egzamin wstępny !

W dniach 27-30 czerwca należy dostarczyć wyłącznie świadectwo ukończenia szkoły.

Pozostałe dokumenty należy dostarczyć do dnia 16 sierpnia.

Niezłożenie świadectwa w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

Lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona dnia 4 lipca 2022r.