Rzeźba

W pracowni rzeźby tworzenie zaczyna się od szkiców zarówno tych wynikających z obserwacji natury jak i przenoszenia pierwszych myśli projektowych na papier. Głównym celem przedmiotu jest nauczenie świadomego poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej. Przez trzy lata nauki uczniowie zapoznają się z podstawowymi materiałami i technikami rzeźbiarskimi. Po wnikliwej obserwacji i analizie otaczającego świata, stopniowo zdobywają warsztat, dzięki któremu powstają dzieła plastyczne w glinie, glinie ceramicznej, gipsie, drewnie… Poznają problematykę kompozycji, ciężaru bryły, statyki, dynamiki, faktury i ich wzajemnego oddziaływania.

Różnorodne praktyczne ćwiczenia: studia z natury, rzeźba pełna, płaskorzeźba, łączenie elementów portretowych i literniczych, twórcze z wykorzystaniem przedmiotów gotowych w instalacjach oraz odtwórcze na podstawie dokumentacji np. fotograficznej itp. Kształtują w uczniach wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, wrażliwość plastyczną na formę i materiał rzeźbiarski. Uczą ekspresji , precyzji i estetyki. Rozwijają umiejętności manualne, które mogą być wykorzystywane w różnorodnych działaniach artystycznych.

Kinga Kosacz-Drozdek

prace

w pracowni