,,Herosi Niepodległej”

Uczennice naszego Liceum Aleksandra Sowińska i Wiktoria Łopatto zostały laureatkami konkursu na muralu pt. ,,Herosi Niepodległej ”. Już pod koniec roku szkolnego w czerwcu zabrały się do działania i wykonały na podstawie zwycięskich projektów murale.

Dziękujemy organizatorom konkursu czyli III Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, panu Romanowi Smoleńskiemu z Departamentu Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu, firmie Interlech za wsparcie i pomoc.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali realizację zadania.