Kadra

Nauczyciele w naszej szkole zatrudniani są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Krystyna Brinkiewicz Krystyna Brinkiewicz – Dyrektor
Nauczany przedmiot: język angielski
Izabela Jażdżyńska – Wicedyrektor
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, informatyka
Małgorzata Wolska Małgorzata Wolska
Nauczany przedmiot: język polski
Joanna Jastrzębska Joanna Jastrzębska
Nauczany przedmiot: język angielski
Ewa Owczarek Ewa Owczarek
Nauczany przedmiot: język niemiecki, biblioteka
Małgorzata Cytrycka
Nauczany przedmiot: historia, Edukacja dla bezpieczeństwa
Żaneta Polkowska Żaneta Polkowska
Nauczany przedmiot: matematyka
Alicja Konopko
Nauczany przedmiot: biologia, chemia
Ewelina Magoń
Nauczany przedmiot: geografia, fizyka
Anna Boba
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Alicja Dobrzycka Alicja Dobrzycka
Pedagog szkolny
Katarzyna Malesa
Nauczany przedmiot: filozofia, etyka
Kinga Kosacz-Drozdek Kinga Kosacz – Drozdek- Kierownik zespołu nauczycieli artystycznych
Nauczany przedmiot: rzeźba
Anna Miazga
Psycholog szkolny
Zbigniew Chrostek Zbigniew Chrostek
Nauczany przedmiot: rysunek i malarstwo, rzeźba
Roma Jaruszewska Roma Jaruszewska
Nauczany przedmiot: podstawy projektowania, projektowanie graficzne
Paulina Łuczak Paulina Łuczak
Nauczany przedmiot: historia sztuki
Janusz Kozak Janusz Kozak
Nauczany przedmiot: techniki druku artystycznego, podstawy projektowania
Katarzyna Furman Katarzyna Furman
Nauczany przedmiot: podstawy fotografii i filmu, fotografia artystyczna, realizacje intermedialne
Małgorzata Olewnik Małgorzata Olewnik
Nauczany przedmiot: podstawy projektowania, projektowanie multimedialne
Karolina Kardas Karolina Kardas
Nauczany przedmiot: rysunek i malarstwo
Samira Arrami Samira Arrami
Nauczany przedmiot: rysunek i malarstwo
Cezary Mazurek
Nauczany przedmiot: religia