Kadra

Nauczyciele w naszej szkole zatrudniani są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

Krystyna Brinkiewicz – Dyrektor, język angielski

Cezary Mazurek – Wicedyrektor, religia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Katarzyna Swoińska, kierownik sekcji artystycznej, podstawy projektowania

Agnieszka Brocka, język polski

Agnieszka Mostowy, język polski

Joanna Jastrzębska, język angielski

Edyta Dudek Niemiera, język angielski

Ewa Owczarek, język niemiecki, biblioteka

Katarzyna Malesa, historia, wos, filozofia, historia i teraźniejszość

Żaneta Polkowska, matematyka

Alicja Konopko, biologia, chemia

Ewelina Magoń, geografia, fizyka

Anna Boba, wychowanie fizyczne

Agnieszka Wiśniewska, pedagog szkolny, psycholog szkolny

Marzena Żachowska, pedagog specialny

Monika Walas, rzeźba

Alicja Kwiatkowska, rysunek i malarstwo

Roma Jaruszewska, podstawy projektowania, projektowanie graficzne

Paulina Łuczak, historia sztuki

Samira Arrami, rysunek i malarstwo

Janusz Kozak, techniki druku artystycznego, podstawy projektowania

Tomasz Misiuk, podstawy fotografii i filmu, fotografia artystyczna, realizacje intermedialne

Małgorzata Kusyk, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne

Karolina Kardas, rysunek i malarstwo