Kontakt

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym


Gronowo Górne
ul. Szafirowa 12
82-310 Elbląg
NIP: 578-21-53-340
REGON: 000817729

Lokalizacja


e-mail: lspgronowo@elblag.com.pl

tel.: 55 233 31 76

wewnętrzne:
sekretariat szkoły- 11
księgowość- 13
pedagog, psycholog, pielęgniarka- 14
kadry i płace- 15
biblioteka/ wicedyrektor- 16
pracownik techniczny- 17
pokój nauczycielski- 18


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /LPGG/SkrytkaESP 

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą. 

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a  widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. 

W celu dostarczenia do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl 

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą 
do kompetencji Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. 

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane. 

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym: 

adres skrytki: LPGG/SkrytkaESP 

nazwa skrytki: Skrytka_ESP 

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. 

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. 

Profil zaufany ePUAP każda (pełnoletnia) osoba zakłada również za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl. 

Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin. 

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4. 


Godziny przyjęć interesantów po uprzednim umówieniu przez Sekretariat

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

Dyrektor
mgr inż. Krystyna Brinkiewicz

Wicedyrektor
mgr Cezary Mazurek

Kierownik sekcji artystycznej
mgr Katarzyna Swoińska

Sekretarz szkoły
mgr Katarzyna Duda
Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.


Starostwo Powiatowe w Elblągu

ul. Saperów 14 E
82-300 Elbląg
tel.: 55 239 49 00
55 239 49 09
fax. 55 232 42 26
e-mail: sekretariat@powiat.elblag.pl
starosta.neb@powiat.elblag.pl

Region XIV i XV – Warmińsko-Mazurski i Podlaski
dr hab. Andrzej Bukowski

Biuro wizytatora CEA:
ul. Kościuszki 39
10-503 Olsztyn
tel. 89 527-26-91
e-mail: bukowski@cea.art.pl

Inspektor danych Osobowych
Andrzej Wiśniewski
e-mail: iod@secureservices.pl;


Gabinet pielęgniarki:
Poniedziałek 11.00 – 15.00
Mariola Pawluczuk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza Przychodnia Michał Jędrzyński
ul. Stefana Żeromskiego 2B
82-310 Elbląg

Gabinet stomatologiczny:
Twoje Zdrowie EL
SP w Gronowie Górnym


NUMERY KONT:

Rada Rodziców Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym korzysta z konta Stowarzyszenia TalentArt
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku
90 8313 0009 5200 0212 2000 0010

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
Bank PKO BP I oddział Elbląg, ul. Teatralna 9
24 1020 1752 0000 0002 0068 8036

Stowarzyszenie „TalentArt”
Bank BGŻ BNP Paribas S.A
21 2030 0045 1110 0000 0425 1140