Plastyk-zawód z przyszłością!

Rozpoczęliśmy realizację projektu pn.: Plastyk – zawód z przyszłością sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Po raz trzeci realizujemy projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dwuletni projekt: Plastyk –zawód z przyszłością skierowany jest do uczniów naszej szkoły i nauczycieli przedmiotów artystycznych. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyć będą w szkoleniach z kluczowych kompetencji XXI wieku, tak potrzebnych w dzisiejszych czasach, także na rynku pracy: komunikacji interpersonalnej i myślenia krytycznego. Dodatkowo, uczestniczyć będą również w szkoleniu obsługi i wykorzystania programu Zbrush. Podczas wakacji uczniowie wezmą udział w miesięcznych stażach u pracodawców z zakresu branży reklamowej, kreatywnej, projektowej, medialnej. Projekt skierowany jest również do nauczycieli, którzy zostaną objęci szkoleniem z myślenia krytycznego oraz programu grafiki wektorowej Illustrator. Nauczyciele skorzystają również ze specjalistycznych szkoleń z zakresu projektowania w zakresie modelowania trójwymiarowego wykorzystywanych przez architektów i projektantów gier, a także szkoleń z malarstwa cyfrowego. Zdobyte przez nauczycieli umiejętności znacząco wpłyną na poszerzenie i uzupełnienie oferty kształcenia artystycznego. W połączeniu ze specjalistycznym wyposażeniem i oprogramowaniem, które posiada szkoła, stwarzamy jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne warunki rozwoju dla młodzieży w obszarze projektowania i przemysłu kreatywnego.

Barbara Koniecko, koordynator projektu

Starszy specjalista ds. koordynowania projektem- wyniki
W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszy specjalista ds. Koordynowania Projektem została wybrana Pani Barbara Koniecko.
Wynik