Konsultacje

Proponujemy Uczennicom i Uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej możliwość nauki i pracy u Nas – w szkolnych pracowniach.

Kształcenie artystyczne zaprojektowane przez artystów – doświadczoną kadrę pedagogiczną realizowane jest w oparciu o podstawę programową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Kształcenie to daje rzetelne podstawy do rozwoju wrażliwości plastycznej, wiedzy i umiejętności. Jest dobrym startem na rynku pracy, ale też na studia.

Już dziś można się sprawdzić przystępując do naszych kursów i konsultacji. Miejscem spotkań jest nasza szkoła, z profesjonalnym zapleczem warsztatowym. Uczmy się od najlepszych! W wielości wyborów, zajęć, aktywności warto przyglądać się im z bliska, poznawać, doświadczyć.

Szkoła artystyczna, z doświadczeniem lat pracy na wielu poziomach edukacji, w szkolnych pracowniach, pracy projektowej, plenerowej, konkursowej będąca wizytówką Regionu Północno – Wschodniego to dobry wybór dla każdego, kto z pasją sięga po warsztat plastyczny. Dla każdego, komu się chce.

Zapraszamy Uczennice i Uczniów, Rodziców do nas.

Konsultacje

KONSULTACJE w roku szkolnym 2023/2024

Konsultacje to spotkanie i rozmowa z nauczycielem dotycząca przedstawionego zestawu prac plastycznych wykonanych przez kandydata do szkoły.
Kandydat może samodzielnie pracować w domu i otrzymuje od szkoły możliwość tzw. korekty.
Korekta to wskazówki, które pomagają w rozwijaniu warsztatu, umiejętności obserwacji, sposobu pracy, wiedzy i postaw.

  • co trzeba zrobić?

zebrać do teczki swoje prace rysunkowe, malarskie, przestrzenne i przywieźć je do szkoły w określonym terminie.

  • po co?

aby świadomie doskonalić swój warsztat pracy, uczyć się i rozwijać w dobrym, plastycznym kierunku

  • jak często spotykać się na konsultacjach?

kiedy powstają prace i potrzebujemy wskazówek jak pracować efektywnie

  • kiedy?

Luty

poniedziałki w godzinach 7:45 – 8:45  Roma Jaruszewska

czwartki w godzinach 15 -16  Małgorzata Kusyk

Konsultacje są bezpłatne.