Informator 2024/25

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – doskonały wybór!

Terminarz rekrutacji 2024 

  1. do 4 czerwca (wtorek) – składanie podań wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne)
  2. 7 czerwca (piątek) – egzaminy wstępne (szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)
  3. do 14 czerwca (piątek) – ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
  4. do 5 lipca (piątek) – kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają potwierdzenie woli nauki oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  5. do 9 lipca (wtorek) – lista kandydatów przyjętych do szkoły
Chcesz zostać uczniem Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym? 
Jeśli chcesz poznać informacje dotyczące rekrutacji na rok 2023/24 wejdź w zakładkę rekrutacja, w której znajdują się wszystkie niezbędne informacje.
Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem dalszej drogi kształcenia, zapraszamy do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. 

Liceum Sztuk Plastycznych to szkoła, która bardzo dobrze przygotowuje w zakresie kształcenia ogólnego. Uczniowie realizują podstawę programową obowiązującą w liceach ogólnokształcących.

Od 15 lat istnienia placówki osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, którego zdawalność jest na jednym z najwyższych poziomów. Uczniowie mają do wyboru przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, język angielski, historia sztuki. Kontynuują naukę na uczelniach artystycznych jak również kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologia angielska, historia sztuki, języki wschodnie, psychologia. Z powodzeniem dostają się na kierunki ścisłe, takie jak architektura, budownictwo, geodezja.

Obok kształcenia ogólnego uczniowie realizują kształcenie zawodowe. Oprócz tradycyjnych przedmiotów artystycznych, będących podstawą do dalszego kształcenia zawodowego, uczniowie doskonalą nowoczesne technologie i techniki obecnie bardzo przydatne w branży reklamowej i projektowej: podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego, w tym powszechnie stosowaną technikę sitodruku.

O wysokim poziomie kształcenia zawodowego świadczą zdobywane co roku liczne nagrody w prestiżowych konkursach oraz otrzymywane przez uczniów szkoły Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendia Artystyczne Prezydenta Elbląga, Stypendia Starosty Elbląskiego, Stypendium „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Nauka w szkole trwa 5 lat.

Każdego roku dokonujemy naboru do jednej klasy.

Na rok 2024/25 proponujemy realizację w następujących specjalizacjach:

Specjalność: Techniki graficzne, w ramach której uczeń ma do wyboru jedną ze specjalizacji:

    • Projektowanie graficzne
    • Techniki druku artystycznego

Specjalizacja wybierana jest w II półroczu klasy I i realizowana od II klasy.

Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w zakładce dokumenty rekrutacyjnezasady rekrutacji.

Szkoła nie posiada internatu. Nasi uczniowie korzystają z burs na terenie Elbląga, Internatu  Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej w Elblągu oraz Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. UWAGA RODZICE! od 1 września 2024 r. istnieje możliwość darmowego dowozu naszych uczniów z Internatu w Pasłęku do Liceum Sztuk Plastycznych.

Już dziś  skorzystaj z oferty kursu lub konsultacji aby przygotować się do egzaminów!

 Co po Liceum Sztuk Plastycznych?

Zwieńczeniem nauki w Liceum Sztuk Plastycznych jest egzamin dyplomowy i otrzymanie tytułu PLASTYKA. Egzamin dyplomowy to popis umiejętności zawodowych ucznia i jego warsztatu.

W roku 2017 zawód plastyka został wpisany do Polskiej Ramy Kwalifikacji i otrzymał poziom V. Oznacza to, że oprócz charakterystycznych dla kształcenia zawodowego treści wkracza również na pole zagadnień typowych dla kształcenia wyższego. Po zakończeniu nauki w szkole absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia na poziomie akademickim.

Nasi absolwenci wybierają różnorodne kierunki kształcenia artystycznego: multimedia, wzornictwo przemysłowe, grafika, malarstwo, rzeźba, scenografia, edukacja artystyczna, historia sztuki, konserwatorstwo, fotografia na uczelniach w całej Polsce. Prowadzą z powodzeniem również własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej? 

Poniżej także głos jednej z naszych absolwentek:

Liceum Plastyczne- warto?