Informator 2022/23

Uwaga, rekrutacja uzupelniająca!
W związku z wolnymi miejscami do klasy pierwszej rocznik 2022/2023 ogłaszamy nabór uzupełniający.
W dniu 23 sierpnia o godzinie 8.00 odbędzie się egzamin sprawdzający predyspozycje na uczniów szkoły artystycznej.
Wszyscy chętni powinni złożyć dokumenty do dnia 19 sierpnia 2022. Dokumenty do pobrania
zakładce opis egzaminu oraz  przykładowe zadania egzaminacyjne.
Mamy 5 miejsc! Aplikuj !

Terminarz rekrutacji 2022

 1. 01 marca – 03 czerwca 2022 – składanie podań wraz z wymaganymi dokumentami
 2. 07 czerwca 2022 – egzaminy wstępne ( szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)
 3. 10 czerwca 2022 – ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i
  niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
 4. 27-30 czerwca 2022– kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają potwierdzenie woli nauki (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej)
 5. 4 lipca 2022 – lista kandydatów przyjętych do szkoły

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – doskonały wybór!

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem dalszej drogi kształcenia, zapraszamy do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Liceum Sztuk Plastycznych to szkoła, która bardzo dobrze przygotowuje w zakresie kształcenia ogólnego. Uczniowie realizują podstawę programową obowiązującą w liceach ogólnokształcących. Od 14 lat istnienia placówki osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, którego zdawalność jest na jednym z najwyższych poziomów. Uczniowie mają do wyboru przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, język angielski, historia sztuki. Kontynuują naukę na uczelniach artystycznych jak również kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologia angielska, historia sztuki, języki wschodnie, psychologia. Z powodzeniem dostają się na kierunki ścisłe, takie jak architektura, budownictwo, geodezja.

Obok kształcenia ogólnego uczniowie realizują kształcenie zawodowe. Oprócz tradycyjnych przedmiotów artystycznych, będących podstawą do dalszego kształcenia zawodowego, uczniowie doskonalą nowoczesne technologie i techniki obecnie bardzo przydatne w branży reklamowej i projektowej: podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego, w tym powszechnie stosowaną technikę sitodruku.

O wysokim poziomie kształcenia zawodowego świadczą zdobywane co roku liczne nagrody w prestiżowych konkursach oraz otrzymywane przez uczniów szkoły Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendia Artystyczne Prezydenta Elbląga, Stypendia Starosty Elbląskiego.

Nauka w szkole trwa 5 lat.

Każdego roku dokonujemy  naboru do jednej klasy.

Uwaga:

W przypadku dużego zainteresowania szkołą oraz dużej ilości kandydatów, którzy zdadzą egzamin wstępny, w roku szkolnym 2022/2023 zostaną otworzone dwa oddziały w liczbie 24 osoby każdy. 

Na rok 2022/23 proponujemy realizację w następujach specjalizacjach:

Specjalność: Techniki graficzne, w ramach której uczeń ma do wyboru jedną ze specjalizacji:

  • Projektowanie graficzne
  • Techniki druku artystycznego
  • Publikacje multimedialne

Specjalizacja wybierana jest w II półroczu klasy I i realizowana od II klasy.

Szczegółówy terminarz rekrutacji znajduje sie w zakładce dokumnety rekrutacyjne_ zasady rekrutacji

Szkoła nie posiada internatu. Nasi uczniowie korzystają z burs na terenie Elbląga, Internatu  Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej w Elblągu oraz Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Co po Liceum Sztuk Plastycznych?

Zwieńczeniem nauki w Liceum Sztuk Plastycznych jest egzamin dyplomowy i otrzymanie tytułu PLASTYKA. Egzamin dyplomowy to popis umiejętności zawodowych ucznia i jego warsztatu. W roku 2017 zawód plastyka został wpisany do Polskiej Ramy Kwalifikacji i otrzymał poziom V. Oznacza to, że oprócz charakterystycznych dla kształcenia zawodowego treści wkracza również na pole zagadnień typowych dla kształcenia wyższego. Po zakończeniu nauki w szkole absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia na poziomie akademickim.

Nasi absolwenci wybierają różnorodne kierunki kształcenia artystycznego: multimedia, wzornictwo przemysłowe, grafika, malarstwo, rzeźba, scenografia, edukacja artystyczna, historia sztuki, konserwatorstwo, fotografia na uczelniach w całej Polsce. Prowadzą z powodzeniem również własną działalność gospodarczą.

Terminarz rekrutacji 2022

 1. 01 marca – 03 czerwca 2022 – składanie podań wraz z wymaganymi dokumentami https://liceumplastyczne.elblag.com.pl/new/terminarz/
 2. 07 czerwca 2022 – egzaminy wstępne ( szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)
 3. 10 czerwca 2022 – ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i
  niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
 4. 27-30 czerwca 2022– kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają potwierdzenie woli nauki (orygninał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej)
 5. 4 lipca 2022 – lista kadnydatów przyjętych do szkoły