Środki unijne

Projekty

Projekt  dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia – Mazury 2014-2020.

Oś priorytetowa  RPWM. 02.00.00 – Kadry dla gospodarki;

Działanie RPWM. 02.04.00: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego ;

Poddziałanie RPWM. 02.04.02:  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty ZIT bis Elbląg

PROJEKT Nr RPWM. 02.04.02-28-0003/17

Jestem wartościowym pracownikiem–staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy;

Miejsce realizacji ; Powiat Elbląski – Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

 

 Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym od stycznia 2019r realizuje  drugi projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020.

W lutym odbyła się rekrutacja 24 pełnoletnich  uczniów oraz 7 nauczycieli przedmiotów artystycznych. Uczniowie  w tym roku będą uczestniczyć w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej oraz Designn Thinking. Osiągną kompetencje i umiejętności, które są niezbędne na obecnym wymagającym rynku pracy. Nabyte kompetencje i umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatami i zaświadczeniami. Podsumowaniem szkoleń będzie udział każdego z uczniów w  150 godzinnym stażu u jednego z 6  elbląskich pracodawców, z którymi  Liceum  podpisało porozumienie. Uczeń po odbyciu stażu uzyska wynagrodzenie  płatne z pozyskanych funduszy.  Również nauczyciele przedmiotów artystycznych zostaną objęci wsparciem w ramach projektu ; skorzystają ze studiów podyplomowych, warsztatów oraz szkoleń. Wszystkie te działania maja na celu podniesienie kompetencji zarówno uczniów jak i nauczycieli Liceum Plastycznego. Projekt realizowany będzie przez dwa lata i w roku 2020 obejmie kolejną grupę pełnoletnich uczniów wsparciem.

 

         Koordynator projektu

Barbara Koniecko

 

Wiem, jak i pracuję
Umiem-Projektuję-Pracuję

1.Technik z uprawnieniami do kierowania pojazdem samochodowym i ciągnikiem. 2. Młodzi, ambitni, atrakcyjni zawodowo – szansą rozwoju regionu.