Stowarzyszenie „TalentArt”

Skład Zarządu Stowarzyszenia „TalentArt”:

 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Ewa Owczarek
 • Vice Prezes Stowarzyszenia – Joanna Jastrzębska
 • Członek Zarządu – Żaneta Polkowska
 • Członek Zarządu – Krystyna Brinkiewicz
 • Członek Zarządu – Paulina Łuczak

Stowarzyszenie „TalentArt” znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000105803.

Nr konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A – 21 2030 0045 1110 0000 0425 1140

Firmy, które dotychczas wspierały działania statutowe Stowarzyszenia:

 • Liralighting Sp. z o.o.
 • Alstom Power Sp. z o.o.
 • DRE Sp. z o.o.
 • Galwan Sp. z o.o.
 • Spółka Meblowa KAM
 • MOP 83 Sp. z o.o.
 • PPUH ELEKTROMET – Piotr Olejarczyk
 • Szał dla Plastyków
 • Zakłady Meblowe Jan Walentynowicz
 • Unibell Sp. z o.o.
 • Telest Sp z o.o.
 • Polskie Parki Wiatrowe Sp.z o.o.
 • Meble Wójcik
 • ELMETAL-Zakład Znakowania Instalacji Przemysłowych Elmetal S.C.
 • Stokota Sp. z o.o.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 • inicjowanie i wspieranie działalności turystycznej,  kulturalnej,
 • animacja kultury w społecznościach lokalnych,
 • zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,
 • wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie rozwoju Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.
 • rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,
 • promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
 • ochrona i rozpowszechnianie lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz odtwarzanie historycznych walorów regionu,
 • aktywne uczestnictwo w promocji i tworzeniu lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturalnych,
 • wspieranie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra  publicznego, aktywizacji zawodowej oraz pomocy społecznej,
 • wspomaganie rozwoju i wychowania młodzieży z terenów wiejskich,
 • rozpowszechnianie kultury i sztuki, podtrzymywanie tradycji narodowych  oraz  lokalnych,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej.