Informacje ogólne

Odkrywamy i rozwijamy talenty oraz mocne strony każdego ucznia!

Co warto wiedzieć o Liceum Sztuk Plastycznych?

 • edukacja trwa pięć lat i opiera się na wielopoziomowej korelacji w kształceniu ogólnym i zawodowym,
 • przedmioty ogólnokształcące realizujemy zgodnie z podstawą programową dla liceum (plan nauczania),
 • na poziomie rozszerzonym oferujemy: obowiązkowo – historia sztuki od klasy pierwszej oraz do wyboru: język polski, matematyka i język angielski od klasy drugiej,
 • po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł zawodowy: PLASTYK,
 • uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego na ogólnie obowiązujących zasadach (wyniki egzaminu maturalnego, Brązowy Znak Jakości  Perspektywy 2020),
 • uczeń ma do wyboru jedną ze specjalności: techniki graficzne lub fotografia i film.

Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone pracownie artystyczne m.in.:

 • studio fotograficzne,
 • pracownię rzeźby, rysunku i malarstwa, technik druku artystycznego,
 • jedyne takie w regionie pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt i licencjonowane programy do grafiki, animacji i filmu.

Nasi uczniowie korzystają i pracują na pakiecie Adobe m.in.: Adobe After Effects, Adobe Animate, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro  oraz Autodesk 3ds Max, MotionBuilder, Mudbox, SketchBook Designer, CorelDraw Graphics Sutie, ZBrush.

Do dyspozycji uczniów są sale wystawiennicze, sale do działań interdyscyplinarnych i intermedialnych oraz kawiarenka i nowoczesne przestrzenie do odpoczynku i relaksu.

Jesteśmy Szkołą w Chmurze Microsoft:

 • w sposób innowacyjny wykorzystujemy technologie Microsoft dla edukacji, umożliwiają one i usprawniają proces uczenia się i komunikacji, 
 • w codziennej pracy korzystamy z rozwiązań chmurowych, z bezpiecznej przestrzeni wirtualnej,
 • każdy uczeń i nauczyciel ma swój dysk wirtualny,

W roku szkolnym 2020/2021 otrzymaliśmy certyfikat Szkoły Zd@(o)lnej przyznany przez Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Nasi uczniowie biorą udział w:

 • licznych plenerach,
 • konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (zobacz osiągnięcia),
 • warsztatach z artystami i profesorami uczelni wyższych,
 • projektach międzynarodowych (np. ERASMUS+),
 • zajęciach interdyscyplinarnych i dodatkowych rozwijających pasje i talenty ( jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów),
 • stażach zawodowych u pracodawców z branży projektowej, reklamowej, filmowej.

 Kandydatów do szkoły powinny charakteryzować:

 • zdolności artystyczne,
 • wrażliwość estetyczna,
 • ciekawość otaczającego świata,
 • dążenie do pogłębiania uzdolnień artystycznych,
 • zainteresowanie kulturą i sztuką.

Kształtujemy:

 • umiejętność pracy w różnych technikach artystycznych,
 • zdolność wyznaczania sobie własnych celów,
 • zdolność do refleksyjnego i racjonalnego myślenia,
 • świadomość własnych mocnych stron i zdolności,
 • kreatywność,
 • szeroką wiedzę ogólną,
 • znajomość zjawisk kultury i sztuki.

Kto pracuje z młodzieżą ?

Zespół nauczycieli kładących nacisk na:

 • nowoczesne podejście do edukacji,
 • ciekawe, inspirujące zajęcia,
 • zróżnicowane metody pracy,
 • specjalistyczną wiedzę i umiejętności,
 • rozwój indywidualnych predyspozycji uczniów,
 • kształcenie krytycznego myślenia.

Jakie wartości są dla nas ważne?

Szacunek, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa i współpraca są sprzymierzeńcami prawdziwej edukacji.

Co dalej? Możliwości absolwentów:

 • absolwenci są świadomi potencjału i dróg rozwoju,
 • kontynuują naukę na polskich i zagranicznych uczelniach artystycznych,
 • pracują w agencjach reklamowych, zespołach projektowych lub architektonicznych,
 • podejmują naukę na uczelniach technicznych lub humanistycznych,
 • z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte (więcej informacji już niebawem).