Biennale Inspiracji

Wyniki IV OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE INSPIRACJI „CO DALEJ?” 

29 września Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie wytypowało spośród 152 prac nadesłanych z 20 szkół 7 regulaminowych nagród w dwóch kategoriach wiekowych: 15-17 lat oraz 18-20 lat. Nagroda Główna: Grand Prix, dwa I Miejsca, dwa II Miejsca, trzy III Miejsce oraz 5 Wyróżnień równorzędnych. 

Cały zestaw otrzymanych przez nas prac został zakwalifikowany do wystawy pokonkursowej.  

Jury w składzie: 
Przewodniczący: 
    prof. Maciej Świeszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Członkowie: 
     Beata Ewa Białecka – malarka; Absolwentka Wydziału Malarstwa Sztalugowego Akademii Sztuk           Pięknych w Krakowie. 
    prof. Tomasz Milanowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

Komisarz:
     Katarzyna Swoińska, Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym (bez prawa głosu)

PROTOKÓŁ

IV edycja Ogólnopolskiego Biennale Inspiracji „Co dalej?” – 2023

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zapraszają serdecznie uczniów szkół plastycznych do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Biennale Inspiracji.

Proponując kolejną odsłonę Biennale pragniemy opatrzyć ją tym razem nie hasłem, a pytaniem. Pomni doświadczeń i refleksji, które przyniósł namysł nad tym, co dla młodzieży oznaczają: „koniec”, „centrum”, „początek” – pragniemy zapytać w 2023 r.: „CO DALEJ?”.

Mamy nadzieję, że hasło przewodnie konkursu skłoni młodzież do interesujących malarskich inspiracji, przemyśleń i formalnych poszukiwań.

Termin nadsyłania prac upływa  20 września 2023. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół plastycznych w wieku 15 – 20 lat i będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych. 

Biennale wpisane jest do wykazu Międzynarodowych i Ogólnopolskich konkursów rekomendowanych przez MKiDN.

Więcej informacji w Regulaminie  Konkursu:  regulamin_biennale 23

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Czekamy na Wasze prace i wspólną artystyczną przygodę.

Do zobaczenia!

 

III OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE INSPIRACJI „POCZĄTEK” 2021

II OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE INSPIRACJI „Centrum” 2019

I OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE INSPIRACJI „Koniec” 2017