Rada rodziców

Rada Rodziców przy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym uprzejmie prosi  o wpłaty na konto Rady Rodziców w wysokości 400,00 zł za rok szkolny. Powyższą kwotę można wpłacać w ratach.

Pieniądze zebrane na koncie przeznaczane są – zgodnie ze Statutem Rady – na dofinansowanie wyposażenia w materiały plastyczne, wycieczek programowych klas trzecich, wyjazdów plenerowych, warsztatów artystycznych, konkursów, nagród, oraz wszelkich innych działań, mających na celu rozwój artystyczny i ogólnokształcący naszej młodzieży oraz promowanie kultury i sztuki.

Rada Rodziców Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym  korzysta z konta Stowarzyszenia TalentArt

Stowarzyszenie TalentArt
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku

numer konta: 90 8313 0009 5200 0212 2000 0010

W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Mikulska Anna
Domagalska Kamila