Erasmus+

Exploring Modern and Contemporary Art in Paris  

 

Kiedy uczniowie korzystają z uroków wakacji, kadra pedagogiczna Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Jednym z nich było organizowane w ramach Programu Erasmus+ szkolenie, które odbyło się we Francji pod nazwą Exploring Modern and Contemporary Art in Paris.  

Od 15 do 22 lipca 2023 roku nauczycielki Liceum brały udział w zajęciach prowadzonych przez Teacher Academy w formie warsztatów stacjonarnych w grupie nauczycieli z Czech, Estonii, Austrii, Włoch, Słowacji i Węgier oraz w zajęciach w formie aktywnego zwiedzania obiektów muzealnych zawierających w swych zbiorach dzieła mistrzów modernizmu, takich jak – Pablo Picasso, Andy Warchol, Marc Chagall, Cloude Monet. W Muzeum Sztuki Współczesnej Pompidou czy Muzeum Orsay można podziwiać także ekspozycje dzieł artystów – impresjonistów znanych na całym świecie takich jak Vincent van Gogh, August Renoir, Edgra Degas czy Paul Cezanne. 

Udział w takiej formie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej Liceum Sztuk Plastycznych, kiedy nauczyciel ma bezpośredni kontakt ze sztuką prawdziwych mistrzów wpływa na rozszerzenie perspektywy artystycznej i daje możliwości, narzędzia do prowadzenia nowatorskich, efektywnych, twórczych zajęć z młodzieżą. MŻ 

Zdjęcia prac Mistrzów pochodzą z Centre Pompidou, Musee D’Orsay, Musee Picasso.

NAUCZYCIELE LSP NA SZKOLENIU WE FRANCJI

Nauczyciele Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym wzięli udział w projekcie programu Erasmus+, w ramach Akredytacji Erasmusa Edukacja Szkolna Akcja K1. Dzięki temu finansowaniu mieli możliwość wyjazdu na kurs szkoleniowy w Teacher Academy Paris.  

Kurs pod tytułem: Student- Centerd Classroom: Teachers as promoters of active learning miał na celu pomóc nauczycielom wspierać uczniów w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z procesem uczenia się. Przedstawiał rozwiązania, strategie i metody zaangażowania ucznia w ich rozwój edukacyjny, wprowadzał elementy grywalizacji, podawania informacji zwrotnej, kształtowania celów oraz różnorodnego podejścia do motywacji zewnętrznej i wewnętrznej, czy opracowywania analizy potrzeb. Nauczyciele wzięli udział w grze terenowej, poznawali multimedialne aplikacje, tworzyli scenariusze lekcji, wymieniali się dobrymi praktykami oraz pracowali nad formułowaniem kryteriów oceniania. 

Pobyt na szkoleniu we Francji był niezwykle inspirującym doświadczeniem, umożliwiającym wnikliwe zrozumienie roli ucznia jako aktywnego podmiotu w procesie edukacyjnym. W trakcie tego szkolenia nauczyciele mieli okazję zgłębićżnorodne aspekty, które kształtują ucznia jako indywidualność uczestniczącą w swoim własnym rozwoju. 

Francja, znana z bogatej historii edukacyjnej i zaangażowania w innowacyjne metody nauczania, była idealnym miejscem do badania koncepcji ucznia jako podmiotu. Uczniowie są zachęcani do zadawania pytań, formułowania opinii i współtworzenia treści lekcyjnych. To podejście nie tylko stymuluje myślenie krytyczne, ale także buduje poczucie odpowiedzialności za własną edukację. 

Istotny element kształcenia nauczycieli stanowiło poznawanie kultury i sztuki Francji. Odwiedzili ważne francuskie muzea: Luwr i Musee d’Orsay oraz Centrum Pompidou, eksplorując zbiory dzieł sztuki tych niezwykłych instytucji. 

Szkolenie we Francji skupiające się na uczniu jako podmiocie dostarczyło kursantkom niezwykle cennych refleksji na temat nowoczesnych praktyk edukacyjnych, co przełoży się na rozwój ich warsztatu metodycznego oraz podniesie jakość pracy w placówce. 

Program Erasmus+ wyjazd do Belgii

Czy widzieliście nasz post z zeszłej soboty?? Pełni emocji wyjeżdżaliśmy na warsztaty do szkoły partnerskiej WICO campus Overpelt, a wszystko dzięki Akredytacji Erasmusa. Niestety pasjonujący tydzień minął, a my odpoczywamy już w naszych domach. Chcemy Wam opowiedzieć o naszych wrażeniach.  

Zaczęliśmy od zwiedzania Antwerpii. Wędrowaliśmy po brukowanych ulicach starówki, zobaczyliśmy zabytkowy dworzec główny, muzeum narodowe KMSKA, katedrę Najświętszej Maryi Panny, a w niej obrazy Rubensa! 

W Overpelt nasi gospodarze oprowadzili nas po szkole i wzięliśmy udział w lekcjach i warsztatach, między innymi grafiki, ilustracji, projektowania przestrzennego. Uczniowie stworzyli również własne projekty toreb i koszulek. Będą dla nas wspaniałą pamiątką! Nauczyciel biorący udział w „job shadowing” oraz nauczyciele opiekunowie mieli możliwość poznać warunki pracy w innej, europejskiej szkole artystycznej. Był to czas rozmów i wymiany dobrych praktyk. 

Chcieliśmy poznać Belgię i jej dziedzictwo kulturowe, poczuć klimat i kulturę. W tym celu wybieraliśmy się na wycieczki do pobliskich miasteczek. A jak poczuć się jak Belg???? Oczywiście jeżdżąc rowerem! Właśnie tym eko-transportem udaliśmy się do Lommel, zwiedziliśmy „Dom Szkła – Glazenhuis ” i przepiękny rezerwat Sahara. Kolejnego dnia w Genk, zwiedziliśmy Labiomista – muzeum sztuki oraz posiadłość ekscentrycznego artysty. Po tych wyczerpujących wyprawach i warsztatach nadszedł czas na podsumowanie wyjazdu, certyfikaty i tradycyjne belgijskie gofry. Na ostatniej prostej przed powrotem do Polski, odwiedziliśmy Hasselt, a w nim muzeum mody oraz muzeum sztuki nowoczesnej Z33.  

Był to bardzo pracowity tydzień, owocny, rozwijający, ciekawy i otwierający na nowe doświadczenia .Dziękujemy organizatorom projektu i szkole partnerskiej WICO campus Overpelt za tę możliwość. Z niecierpliwością czekamy na przyjazd naszych zagranicznych partnerów do naszej szkoły wiosną 2024.  

Tot ziens in het voorjaar. We wachten op jou! 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Szkoła otrzymała Akredytację Erasmusa na lata 2021-2027.

W ramach Akredytacji złożyliśmy wniosek o płatność -Umowa finansowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, na okres od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r. Złożyłyśmy wniosek o wydłużenie czasu trwania projektu i taką zgodę otrzymaliśmy- do 24 maja 2024.

Przyznane dofinansowanie wynosi 23 791 euro. Placówka jako beneficjent wszelkie nakłady finansowe poniosła w roku 2023, natomiast w roku 2022 podjęto działania merytoryczne – przygotowujące uczestników do prawidłowej realizacji projektu. Wsparcie obejmowało szeroki zakres działań, w tym warsztaty, wykłady i kursy doskonalenia zawodowego kadry, grupową mobilność dla uczniów, oraz inne działania. Wszystkie działania przyczyniły się do rozwoju placówki, pomogły nabyć uczniom i nauczycielom nowe kompetencje.

W terminie od 17 do 21 lipca 2023 – 3 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu o tytule „Modern and contemporary art in Paris”. Kurs pomógł uczestnikom poprawić swój warsztat pracy- nauczyli się jak zintegrować sztukę współczesną z praktyczną lekcją, rozwijać umiejętności wizualne, aby zrozumieć, jak artyści i projektanci reagują na wyzwania kulturowe i społeczne swoich czasów. Rozwinęli umiejętności krytycznego myślenia w celu analizowania i kontekstualizowania głównych dzieł artystycznych w nurtach sztuki nowoczesnej i współczesnej.

W terminie 19-26 sierpnia 2023 – 5 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu o tytule „Student Centred Classroom – teachers as promoters of active learning”. Kurs ten został stworzony dla nauczycieli, którzy chcieli dowiedzieć się więcej  na temat zarządzania efektywną i nowoczesną klasą, która zachęca do uczestnictwa i zaangażowanej nauki przy użyciu najnowszych technik cyfrowych i metodycznych. Dodatkowo wprowadzał treści z zakresu kompetencji kluczowych i myślenia krytycznego.

W ramach projektu uczniowie wyjechalina warsztaty w szkole partnerskiej w miejscowości Overpelt w Belgii w terminie 9-13 października 2023.  W czasie licznych warsztatów artystycznych uczniowie podnosili kompetencje artystyczne służące ich rozwojowi i prawdopodobnej przyszłej ścieżce kariery.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach • Media cyfrowe, • Techniki szkicowania i ilustracji, • Projektowanie przestrzenne, • Warsztaty fotograficzne – zdjęcia natury, • Projektowanie, • Edukacja wizualna, • Projekt graficzny, • Ilustracja.  Zapoznali się także  z różnymi artystami ich twórczością w muzeach: Glasshouse w Lommel, Antwerpen-Centraal i KMSKA w Antwerpii, Labiomista i C-mine w Genk, Muzeum Mody oraz Z33 i Villa wyobraźni w Hasselt.

Rozwijanie sztuki i kompetencji poprzez projekty Erasmus+ w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

Program Erasmus+ jest symbolem międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji. Korzyści płynące z udziału w projektach poprzez mobilności edukacyjne na szkolenia i warsztaty z dziedziny sztuki są dla naszej szkoły szczególne. Dają one uczniom i nauczycielom niepowtarzalną szansę na poszerzanie horyzontów artystycznych, zdobywanie doświadczeń międzykulturowych i tworzenie globalnych więzi w świecie sztuki, nabywania kompetencji kluczowych. Z tych właśnie powodów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym od 2009 roku nieprzerwanie korzysta z tej możliwości.   

Nie da się ukryć, że prowadzenie projektu to duże wyzwanie logistyczne, wymagające dużego nakładu pracy nauczycieli i uczniów. Jednak z powodzeniem udało nam się do tej pory zrealizować 8 takich projektów:

  1. European Energy Ambassadors (odznaczony wyróżnieniem Star Project),
  2. Art Connecting Us,
  3. Career in Art (wyróżniony pojawieniem się w Kompendium Erasmusa dla najlepszych projektów 2017 roku),
  4. Nauczyciel- Menadżer w Innowacyjnej Szkole,
  5. Promoting Art, Międzynarodowi Nauczyciele w Międzynarodowej Szkole,
  6. Discovering New,

oraz trwające obecnie projekty w ramach finansowania do 2027 roku – Akredytacja Erasmusa. 

Skąd w nas tyle motywacji i chęci do realizacji projektów? Znamy ich nieocenioną wartość!    

Dzięki nim rozpoczęliśmy współpracę z artystycznymi placówkami edukacyjnymi z różnych krajów europejskich. Obecnie jest ich 18! Ta międzykulturowa wymiana przyczyniła się do nadania naszej placówce „międzynarodowego wymiaru”, prowadzi do poznania różnorodności perspektyw i stylów artystycznych. Nasi uczniowie i nauczyciele mieli i mają okazję zanurzenia się w różnorodnych tradycjach kulturowych, pozwala na wymianę doświadczeń i technik, wzbogaca warsztat każdego uczestnika oraz oferuje unikalne możliwości rozwoju umiejętności. 

Uczestnicy mają szansę brać udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli i artystów w różnych krajach. W Turcji uczyliśmy się Ebru- malowania na wodzie, w Rumunii poznaliśmy ludową ceramikę, w Bułgarii haftowaliśmy. Włochy i Francja dały nam wiedzę o klasycznej architekturze i najznakomitszych mistrzach. W Słowacji poznawaliśmy techniki suchej igły.  Podczas październikowego wyjazdu do Belgii w tym roku, doskonaliliśmy techniki ilustracyjne. To zaledwie ułamek wiedzy jaką Uczniowie projektów mogli zdobyć w czasie mobilności. Kontakt z żywą historią i kulturą, dziełami mistrzów, różnorodnymi środowiskami artystycznymi stymuluje kreatywność i zachęca do eksperymentowania z nowymi formami wyrazu. Udział w projekcie Erasmus sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych, a wyniki egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym nie sprawiają naszym uczniom trudności. Nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele biorący udział w mobilności szkoleniowej mają okazję doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w językach obcych. To ważne nie tylko z perspektywy artystycznej, ale również przydatne w kontekście późniejszej kariery zawodowej. 

Udział w projektach Erasmus kształtuje naszych uczniów jako globalnych obywateli i artystów. Nasi podopieczni oraz kadra mają szansę na rozwinięcie świadomości kulturowej, zrozumienie różnic i nabrania szacunek dla różnorodności. Stają się one nieodłącznymi elementami ich tożsamości artystycznej. Współpraca z rówieśnikami z różnych krajów rozwija umiejętność współpracy i otwartość na nowe pomysły, doskonali kompetencje kluczowe w zakresie krytycznego myślenia, działania projektowego, interdyscyplinarnego, komunikacji, rozwiązywania problemów. 

Realizacja projektów Erasmus+ stała się stałym elementem pracy i nauki w Liceum Sztuk Plastycznych, prowadzi do rozwoju szkoły i jej uczestników. Edukacja artystyczna i nauka w naszej szkole staje się pełniejsza i bardziej inspirująca. 

 Zapraszamy do naszej szkoły uczniów zainteresowanych kulturą i sztuką w wymiarze europejskim.  


Nauczyciel-menadżer w innowacyjnej szkole

career in art

proart