Pedagog i psycholog

Dyżury:

Psycholog/doradca zawodowy/ terapeuta pedagogiczny

Psycholog mgr Anna Miazga
poniedziałek 13:05-16:05
wtorek 13:05-16:05
środa 8.00- 11.00
czwartek 12:05-16:05
Pedagog mgr Alicja Dobrzycka
poniedziałek 7:30 – 10:00
wtorek 7:30 – 10:00
środa 11:45 – 16:00
piątek 7:30- 11:15

Kiedy zwrócić się do pedagoga?

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:
• gdy nie radzą sobie z nauką,
• gdy ktoś naruszy ich prawa,
• gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,
• gdy potrzebują pomocy i rady,
• gdy chcą z kimś porozmawiać.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy, gdy:
• ich dzieci mają trudności w nauce, bądź niepowodzenia szkolne,
• niepokoi ich zachowanie swojego dziecka,
• mają pytania dotyczące funkcjonowania swojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,
• niepokoi ich fakt, że ich dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi,
• wyjeżdżają na dłużej za granicę i nie wiedzą, jakich procedur dopełnić.

Z uwagi na Zdalne Nauczanie godziny pracy stają się ruchomym dostosowaniem do możliwości i potrzeb uczniów, rodziców i opiekunów.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Słoneczna 14
82-300 Elbląg
tel.: 55 625 82 30

e- mail: ppp1@elblag.com.pl