Losy absolwentów

Nasi absolwenci wybierają różnorodne kierunki kształcenia artystycznego: multimedia, wzornictwo przemysłowe, grafika, malarstwo, rzeźba, scenografia, edukacja artystyczna, historia sztuki, konserwatorstwo, fotografia na uczelniach w całej Polsce. Szkoła dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka, dlatego też wielu z nich kontynuuje naukę na kierunkach nie związanych z kulturą i sztuką. Prowadzą z powodzeniem również własną działalność gospodarczą.

Badamy i obserwujemy dalsze losy naszych absolwentów w podziale na:

  1. studia – kierunki artystyczne
  2. studia – kierunki pokrewne z kulturą i sztuką
  3. studia – inne kierunki
  4. inne: praca, działalność gospodarcza

Absolwenci 2023
25 % absolwentów studiuje na kierunkach artystycznych lub pokrewnych
10 % absolwentów – studiuje na kierunkach nie związanych ze sztuką
65% absolwentów- podejmuje pracę

Absolwenci 2020
40 % absolwentów studiuje na kierunkach artystycznych lub pokrewnych
60 % absolwentów – studiuje na kierunkach nie związanych ze sztuką, podejmuje pracę

Absolwenci 2019
46 % absolwentów studiuje na kierunkach artystycznych lub pokrewnych
54 % absolwentów – studiuje na kierunkach nie związanych ze sztuką, podejmuje pracę