Specjalności

Uczeń ma do wyboru jedną ze specjalizacji gdzie dokonuje wyboru w drugim semestrze klasy pierwszej. Realizacja specjalności od klasy II

1. Fotografia i film w ramach której uczeń ma do wyboru jedną ze specjalizacji:

Realizacje intermedialne
Realizacje intermedialne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu działań intermedialnych m.in.: fotografii, filmu, wideo, animacji; poznaje możliwości nowoczesnych technik i technologii do rejestracji, edycji i emisji obrazu oraz dźwięku. Po zakończeniu nauki w zakresie tej specjalności absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Fotografia artystyczna
Pracownia fotografii artystycznej to miejsce, w którym uczniowie nauczą się odbierać obraz fotograficzny w nowy świadomy sposób. Na naszych zajęciach poznajemy medium jakim jest fotografia. Praktyczna wiedza jaką zdobywają uczniowie podczas ćwiczeń oparta jest na teorii oraz historii fotografii.Dbamy o silne podwaliny na których budujemy w uczniach nową świadomość obrazu. Nasz uczeń używa sprzętu oraz technologii świadomie, tworzy obrazy nie ograniczając się tylko do ich zapisu. Przykładamy równie wielką wagę do rozwoju warsztatu ucznia, do tego aby posiadł odpowiednią wiedzę oraz umiejętności pracy w nowoczesnym środowisku związanym z fotografią jak również do świadomego wyrażania siebie przez to medium.
Zajęcia praktyczne dotyczące fotografii prowadzone w świetnie wyposażonym szkolnym atelier lub w plenerze, przeplatane są wykładami oraz projekcjami z zakresy historii i teorii fotografii i filmu. Uczeń ma możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności. Otrzymuje pomoc i wsparcie we własnym rozwoju artystycznym.
Nasz absolwent swobodnie odnajduje się na planie zdjęciowym czy  podczas pracy nad reportażem. Nie obca jest mu reklama, moda czy dokument. Dla nas jednak przede wszystkim jest artystą tworzącym w oparciu o świetny warsztat.  Fotografia jest sztuką świadomego tworzenia obrazów, nie zaś umiejętnością ich rejestrowania.

2. Techniki graficzne w ramach której uczeń ma do wyboru jedną ze specjalizacji:

Projektowanie graficzne
W czasie 5 letniej nauki uczeń buduje własny  przekaz wizualny, przeznaczony przede wszystkim do druku – poligrafia. Efektem końcowym są plakaty, ulotki, ilustracje do książek, okładki płyt, komiksy, foldery, identyfikacja graficzna firm: logo, wzory wizytówek itp..Projekty realizowane są w różnorodnych technikach począwszy od  prac ręcznych w tradycyjnych technikach malarskich, rysunkowych poprzez fotografię, obróbkę cyfrową w programach graficznych w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Zajęcie polegają na cyklicznych spotkaniach podczas których każdy uczeń otrzymuje indywidualną korektę swoich prac. Zajęcia praktyczne to omówienie, dyskusja na temat projektów wstępnych i realizacja wybranych, najlepszych.
Celem nauki jest kształtowanie abstrakcyjnego myślenia, rozwijanie wyobraźni metaforycznej, świadomego posługiwania się znakiem, obrazem, literą.

Techniki druku artystycznego
Uczniowie, którzy wybiorą tą specjalizację zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat wszystkich technik graficznych. Poznają warsztat pracy grafika – od projektu, przez pracę nad matrycą po druk. Poznają historię grafiki warsztatowej. Techniki klasyczne i współczesne – od drzeworytu i linorytu po serigrafię i techniki wykorzystujące obróbkę komputerową; zasady projektowania plakatu i ilustracji, przygotowania materiałów do druku.
Uczniowie zapoznają się z najważniejszymi aspekty grafiki projektowej i podstawami liternictwa.
W pracy korzystamy z profesjonalnego sprzętu graficznego w kompleksowo wyposażonej pracowni.

Publikacje multimedialne

Specjalizacja: publikacje multimedialne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne. Głównym celem tej specjalizacji jest przygotowanie ucznia do wymagań współczesnego rynku pracy. Specjalizacja ta zawiera elementy projektowania graficznego i prezentacji multimedialnych wykorzystywanych w środkach przekazu. Na tej specjalizacji uczniowie poznają właściwości różnorodnych środowisk multimedialnych takich jak animacja, film czy dźwięk. Podczas zajęć uczniowie planują etapy projektu i realizacji, kształcą swoje umiejętności poprzez ćwiczenia i działania praktyczne poparte wiedzą teoretyczną. Dobierają i optymalizują odpowiednie formaty zapisu dostosowane do potrzeb prezentacji i publikacji projektu. Na lekcjach realizowane są zagadnienia z dziedziny mediów, warsztaty i wykłady. Uczniowie podejmują zadania w zakresie projektowania graficznego, publikacji multimedialnych, ilustracji, dźwięku, animowania, poznają język filmu, tworzą scenariusze, storyboard, krótkie formy filmowe. Podczas realizacji zadań praktycznych doskonalą umiejętność transponowania idei na język plastyczny.

Więcej informacji dotyczących egzaminu dyplomowego oraz katalogi prac dyplomowych znajdą Państwo w zakładce: egzamin dyplomowy.