Bo Polska to nie tylko miejsce na mapie

Niech dzień 11 listopada będzie dla nas czasem świętowania jednej z najważniejszych wartości
w życiu narodu – patriotyzmu.

Niech stanie się dniem wspólnoty i wzajemnego zrozumienia – bo Polska to nie tylko miejsce na
mapie, ale również ludzie, którzy je tworzą.

Niech przyniesie wdzięczność dla tych, którzy wywalczyli dla nas niepodległość i tych, którzy
przez kolejne 100 lat budowali nasz kraj.

Niech wywoła refleksję nad nami samymi – co my moglibyśmy zrobić dla naszego kraju.

Z okazji stulecia niepodległości życzymy Państwu i sobie dumy z poczucia przynależności do
wspólnoty Polaków, otwarcia na siebie nawzajem oraz wielu inspiracji w budowaniu przyszłości
Polski.

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym