Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w  Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014-2020.

Oś priorytetowa RPWM. 02.00.00 – Kadry dla gospodarki;
Działanie RPWM. 02.04.00: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego ;
Poddziałanie RPWM. 02.04.02: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty ZIT bis Elbląg
PROJEKT Nr RPWM. 02.04.02-28-0003/17
Jestem wartościowym pracownikiem –staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w  Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy;

Miejsce realizacji ; Powiat Elbląski – Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym od stycznia 2019r realizuje drugi projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020.

W lutym odbyła się rekrutacja 24 pełnoletnich uczniów oraz 7 nauczycieli przedmiotów artystycznych. Uczniowie w tym roku będą uczestniczyć w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej oraz Designn Thinking. Osiągną kompetencje i umiejętności, które są niezbędne na obecnym wymagającym rynku pracy. Nabyte kompetencje i umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatami i zaświadczeniami. Podsumowaniem szkoleń będzie udział każdego z uczniów w 150 godzinnym stażu u jednego z 6 elbląskich pracodawców, z którymi Liceum podpisało porozumienie. Uczeń po odbyciu stażu uzyska wynagrodzenie płatne z pozyskanych funduszy. Również nauczyciele przedmiotów artystycznych zostaną objęci wsparciem w ramach projektu ; skorzystają ze studiów podyplomowych, warsztatów oraz szkoleń. Wszystkie te działania maja na celu podniesienie kompetencji zarówno uczniów jak i nauczycieli Liceum Plastycznego. Projekt realizowany będzie przez dwa lata i w roku 2020 obejmie kolejną grupę pełnoletnich uczniów wsparciem.

Koordynator projektu
Barbara Koniecko