Promoting Art

W dniach 15-20 marca 2019 nauczyciele Liceum Plastycznego wzięli udział w kolejnym spotkaniu w ramach projektu Promoting Art. Tym razem odbyło się ono w Porto w partnerskiej szkole Escola de Modo do Porto. Udział wzięli nauczyciele z Polski, Portugalii, Łotwy, Słowacji, Bułgarii i Estonii. Był to niezwykle pracowity tydzień, podczas którego przygotowano program kolejnego spotkania uczniów w Portugalii, podsumowano dotychczasowe działania i podzielono się dobrymi praktykami ze swoich szkół. Uczestnicy projektu odwiedzili regionalne muzea i galerie, w których będą odbywać się zajęcia dla młodzieży. Zaplanowano również szczegółowy plan warsztatów i lekcji, które odbędą się w partnerskiej szkole w pierwszym tygodniu kwietnia.

Projekt Promoting Art odbywa się przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. W spotkaniu ze strony polskiej udział wzięły: Joanna Jastrzębska, Krystyna Brinkiewicz i Anna Bazylczyk.