Desing Thinking i komunikacja interpersonalna – szkolenia w Liceum Plastycznym

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy”.

Uczniowie już zostali zdiagnozowani przez doradcę zawodowego i przeszli szkolenie z zakresu BHP. Obecnie trwają warsztaty z komunikacji interpersonalnej i Design Thinking. Szkolenia bardzo cenione przez pracodawców.

W projekcie bierze udział 24  pełnoletnich uczniów. Już w lipcu 12 z nich odbędzie staże u 6 elbląskich pracodawców. Kolejnych 12 uczniów zgłosi się na staże w sierpniu. Uczniowie Liceum Plastycznego doskonalą umiejętności interpersonalne oraz zgłębiają swoją wiedzę nt. twórczego rozwiązywania problemów.