Współpraca uczniów Liceum Plastycznego z firmą DRE

Uczniowie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym zostali zaproszeni do współpracy, a zarazem udziału w konkursie zainicjowanym przez firmę DRE. Zadaniem młodzieży było stworzenie projektu nadruku, wzoru, który ozdobi powierzchnię produkowanych przez przedsiębiorstwo drzwi.

Takie działania są niezwykle istotne, by uświadamiać młodzieży, że proces twórczy nie odbywa się w próżni – projektant musi działać z uwzględnieniem technologii produkcyjnej, stawiać sobie pytania dotyczące tego, jak wpisywać się w rynkowe trendy estetyczne itp. Sprzyjają również gromadzeniu materiałów do przyszłego portfolio dokumentującego nabyte doświadczenie.

Dzięki gościnności firmy – młodzież miała więc okazję poznać specyfikę jej działania, dowiedzieć się o historii i rozwoju, zwiedzić siedzibę i hale produkcyjne, obserwować proces powstawania poszczególnych elementów i zadać nurtujące pytania.

Na konkurs wpłynęło aż osiemdziesiąt projektów, a do II etapu wybranych zostało czterdzieści dwa.
Najlepsze propozycje wyłoniła komisja konkursowa w składzie: Leszek Berbeć – Prezes DRE sp. z o.o.
Bartłomiej Kondratowicz – Kierownik działu rozwoju
DRE sp. z o.o.
Krystyna Brinkiewicz – Dyrektor LPGG,
Kinga Kosacz-Drozdek – Kierownik Sekcji artystycznej w LPGG
Roma Jaruszewska – nauczyciel projektowania graficznego LPGG
Janusz Kozak – nauczyciel projektowania graficznego LPGG.

Komisja postanowiła przyznać:
Dwie Nagrody główne dla Szymona Półtoraka oraz Pawła Friedricha, Drugą Nagrodę dla Weroniki Schodowskiej

Wyróżnienia przyznano :
Olgierdowi Sumeradzkiemu
Emilii Wilczewskiej
Laurze Szuleckiej

Najlepsze projekty zostaną umieszczone w ofertowym katalogu firmy DRE.

Paulina Łuczak

Nauczyciel historii sztuki