Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 r. społeczność Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym wzięła udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Wioletta Janas – naczelnik Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, Adriana Ronżewska-Kotyńska–dyrektor Centrum Sztuki Galerii EL oraz Paweł Goryszewski – przewodniczący Rady Rodziców.

          Podczas akademii głos zabrała dyrektor szkoły Krystyna Brinkiewicz , która przekazała nauczycielom najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za rzetelne wykonywanie swojej misji, za podejmowanie cennych inicjatyw i twórczych działań w codziennej pracy na rzecz młodzieży. Wręczyła również Nagrody Dyrektora Szkoły wyróżniającym się w pracy nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Następnie, Wioletta Janas w kilku ciepłych słowach zwróciła się do nauczycieli i uczniów, życząc w tym dniu – i jednym, i drugim- pasji tworzenia, determinacji i systematyczności w dążeniu do edukacyjnych celów. Przewodniczący Rady Rodziców, Paweł Goryszewski, złożył na ręce dyrektor szkoły bukiet kwiatów, jednocześnie dziękując  radzie pedagogicznej, w  imieniu wszystkich rodziców, za serce, uśmiech, dobre słowo i codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie uczniowskich wnętrz.

          Wydarzenie uświetniła także część artystyczna przygotowana przez licealistów. Z ich ust nie zabrakło wyrazów wdzięczności i słów uznania dla trudnej pracy nauczycieli.

          Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Liceum Sztuk Plastycznych podczas uroczystości ślubowania. Ślubowali, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły. Po części oficjalnej klasa II przygotowała młodszym kolegom i koleżankom otrzęsiny. Wszystkie konkursy i wyzwania dostarczyły uczniom i nauczycielom mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.

Galeria