XLIV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary- Malewskiej

24 października 2019 r. o godz. 10.00 w kaplicy zamkowej Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim odbył się XLIV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary- Malewskiej pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Powiat elbląski reprezentował uczeń klasy II Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Mateusz Choruży, którego wystąpienie dotyczyło tematyki regionalnej, czyli pasłęckiego żołnierza, który walczył w szeregach Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej – od kampanii wrześniowej w 1939 r. do kampanii włoskiej w 1945 r.
Jury konkursowe nie wyróżniło żadnego ucznia na szczeblu szkół średnich. Jednakże w kilku słowach podziękowało Mateuszowi i innym uczestnikom- licealistom za udział w krasomówczym turnieju, za mpielęgnowanie języka ojczystego, szacunek do ziemi ojczystej i małych ojczyzn, za rozbudzanie w sobie samych zamiłowania do pięknego,sugestywnego mówienia i logicznego formułowania myśli. Uczniowi dziękuję za skrupulatne przygotowania do konkursu i życzę sukcesów w podejmowaniu nowych wyzwań.

Małgorzata Wolska