Drzwi budynku pracowni artystycznych otwarte!

15 listopada w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego budynku pracowni artystycznych. Dzięki inwestycji Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap, dofinansowanego ze środków Samorządu Powiatu Elbląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury, szkoła uzyskała nowe pomieszczenia.
Uroczystość zgromadziła znamienitych gości: starostę elbląskiego Macieja Romanowskiego, przewodniczącą Rady Powiatu Elbląskiego Genowefę Kwoczek, skarbnika powiatu elbląskiego Edwardę Mazurkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Wiolettę Janas,wicewojewodę warmińsko-mazurskiego Sławomira Sadowskiego, przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Grażynę Kluge, wicedyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Włodzimierza Gorzelańczyka, dyrektor Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu Małgorzatę Adamowicz, przewodniczącego Rady Miasta Elbląga Antoniego Czyżyka, przewodniczącą Rady Gminy Elbląg Barbarę Bruzdewicz, przewodniczącego Rady Rodziców Pawła Goryszewskiego, proboszcza Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. Błogosławionej Doroty z Mątów ks. Grzegorza Królikowskiego, dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, przedstawicieli firm i przedsiębiorców wspierających szkołę oraz rodziców i uczniów.
Dyrektor szkoły Krystyna Brinkiewicz, starosta elbląski Maciej Romanowski, wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Włodzimierz Gorzelańczyk, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Cieślewicz dokonali – poprzez przecięcie biało-czerwonej wstęgi – oficjalnego otwarcia nowego skrzydła szkoły.
Uroczystość stała się okazją do przemówień, podziękowań i życzeń, kierowanych pod adresem pomysłodawców i wykonawców projektu oraz tych, którzy wsparli finansowo realizację edukacyjno–budowlanego zamierzenia. Starosta elbląski Maciej Romanowski wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Elbląskiego Genowefą Kwoczek i naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Wiolettą Janas mówili o wielkości inwestycji i wskazywali na to, jak ważna jest ona dla rozwoju polskiej młodzieży. Wręczyli również drobne upominki tym, którzy przyczynili się do tego, by marzenia o rozbudowie szkoły przybrały realne rozmiary.
Całość uświetnił krótki program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej, która za pomocą pantomimy przedstawiła założenia fotografii, malarstwa i rzeźby. Gest dominował nad słowem, a uczniowie, wyrażając myśli wyłącznie ruchem ciała i mimiką, udowodnili, że ciało jest materiałem sztuki, źródłem wartości estetycznych i źródłem znaczeń, czyli tym, czego poszukują w swojej codziennej pracy twórczej. Poetycko przełożyli swoje zainteresowania i pasje za pomocą języka ciała.
Uroczystość była najlepszym momentem do zaprezentowania gościom pomieszczeń w nowym skrzydle placówki: wielofunkcyjnej sali wystawienniczo–edukacyjnej, pracowni fotografii artystycznej, malarstwa i rysunku, czy pomieszczeń socjalno–gospodarczych.
Zakończenie inwestycji było długo wyczekiwane, zarówno przez uczniów jak i grono pedagogiczne. Nowoczesne pracownie oznaczają dla młodzieży nowe twórcze możliwości i komfortowe warunki do pracy na miarę XXI wieku.
Szkoła marzeń stała się rzeczywistością. Jest ona dowodem na to, że wspólnymi siłami można osiągnąć sukces. Drzwi budynku zostały szeroko otwarte i pozostaną takimi dla wszelakich inicjatyw szkolnych i pozaszkolnych. Piękny budynek to tylko część szkoły. Zasadniczą wartość stanowią uczniowie, ponieważ to ich sukcesami wypełnią się mury tych nowych pracowni.

Zadanie: Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etapDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”

Koszt całkowity zadania: 4 466 927,44 zł, wkład własny Powiatu Elbląskiego: 3 646 927,44 zł, dofinansowanie MKiDN: 820 000,00 zł

 

Galeria

Galeria- Rozbudowa