Anglojęzyczna wycieczka do Gdańska

19 listopada wyruszyliśmy na anglojęzyczną wycieczkę do Gdańska wraz z panią Joanną Jastrzębską, panią Małgorzatą Wolską oraz panią Anną Bobą. Uczestniczyli w niej uczniowie ze wszystkich klas. Odwiedziliśmy Teatr Szekspirowski i obejrzeliśmy widowisko ,,Tom Sawyer”.

Całą wycieczkę mieliśmy za zadanie porozumiewać się w języku angielskim. Myślę jednak, że każdemu choć raz w konwersacji zdarzyło się przemycić kilka słówek po polsku :).

 Dzień rozpoczęliśmy o 7.15 zbiórką na stacji kolejowej w Elblągu. O 7.30 wyruszyliśmy do Gdańska. W pociągu pani Joanna rozdała karty pracy dotyczące  biografii i twórczości Williama Shakespeare’a. Dwie drużyny, które jako pierwsze wykonały zadanie, otrzymały nagrodę w postaci worka słodyczy.

Po przyjeździe do Gdańska wyruszyliśmy do Teatru Szekspirowskiego, by poznać jego tajemnice. Dowiedzieliśmy się, że Teatr Szekspirowski mieści się w miejscu, gdzie w XVII wieku funkcjonował budynek Szkoły Fechtunku – pierwszy teatr Rzeczypospolitej. Służył do zawodów szermierczych oraz wystawiania przedstawień. Dzisiejszy budynek jest inspirowany jego pierwowzorem. Nawiązanie widać dzięki otwartym przestrzeniom, wyłożonym drewnem wnętrzu oraz samej sali teatralnej z otwieranym dachem, galeriami dla widzów na trzech poziomach i możliwością wysunięcia sceny elżbietańskiej. Budynek z zewnątrz wygląda zupełnie inaczej. Czarna cegła kontrastuje z czerwono – ceglanym  Gdańskiem.

Po rozstaniu się z naszą przewodniczką, udaliśmy się do miejsca, w którym mieści się Scena Teatralna NOT. To właśnie tam odbyła się po angielsku sztuka ,,Tom Sawyer”. Dobrze się bawiliśmy, przypominając sobie lekturę ze szkoły podstawowej. Mając okazje obcowania z językiem angielskim na żywo, doskonaliliśmy nasze kompetencje językowe. Na zakończenie naszej wycieczki udaliśmy się na posiłek do Galerii Handlowej Madison.

O 16.30 byliśmy już w Elblągu. Pożegnaliśmy się i ruszyliśmy do swoich domów.

Dominika Kiedyk

 

On November 19th we had an English trip in Gdańsk with Mrs Joanna Jastrzębska, Mrs Małgorzata Wolska, and Mrs Anna Boba. In the trip took part students from all classes. We visited Shakespeare Theatre, we watched „Tom Sawyer” spectacle and we came around to local shops.

All trip we had to talk in English! However i think that everybody at once said Polish word ; )

We started day at 7.15 by assembly on railway station and at 7.30 we set out for Gdańsk. In the train Mrs Joanna gave us worksheets about William Shakespeare. Two teams, wich done their exercises first, got candy grid.

At the place we went to the Shakespeare Theatre. It turned out that we came too soon, so we went for small shopping. When the time has come, we came back to the theatre and we started touring. We planed to do it on English, but finally we decided on the Polish language. Mrs guide translated us a few interesting words. We learned that Shakespeare Theatre is placed in location, where in XVII century functioned Fencing School building – the first Rzeczpospolita’s theatre. It was made for fencing competitions and to display performances. Contemporary building was inspired by his predecessor. We saw the reference throught open spaces, indoor made from wood and theatre hall with open roof, three levels of galleries for viewers and extendable Elizabethan stage. From outside building was completely different. Black brick contrast with Gdańsk’s red brick.

After saying goodbye to our guide we went to Scena Teatralna NOT, where „Tom Sayer” took place in English. We had a great time reminding ourselfves a lecture from elementarny school. We also improve our language knowlage and we had chance to face it live. At the end of trip we ate at Madison mall. At 16.30 we were already in Elbląg. We said goodbye to each other and we came back to our homes.