Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum Sztuk Plastycznych

1 września uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, zachowując reżim sanitarny, oficjalnie rozpoczęli rok szkolny 2020/2021.

            Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym głos zabrała  dyrektor szkoły. Przywitała młodzież, życząc wielu dydaktycznych sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Apelowała także o zdrowy rozsądek i przestrzeganie wyznaczonych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią w dobie pandemii. Następnie wręczyła uczniom stypendia Starosty Elbląskiego za szczególne osiągnięcia w nauce za  rok szkolny 2019/2020.

            Na zakończenie młodzież prowadząca uroczystość przypomniała społeczności szkolnej o tym, ze 1 września 1939 roku o świcie wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.
Rozpoczął się dla uczniów Liceum Sztuk Plastycznych kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy, czas kolejnych doświadczeń, czas umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywania nowych pasji.