Uczennice Liceum Sztuk Plastycznych docenione przez Prezesa Rady Ministrów

Liceum Sztuk Plastycznych może pochwalić się kolejnym sukcesem naszych uczennic. Tym razem powodów do dumy przysporzyła nam Karolina Kryjom i Maja Bartnicka, uczennice klasy II. W listopadzie 2020 roku uczennice otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2019/2020. Stypendium zostało przyznane ze względu na najwyższą średnią ocen w szkole.

Karolina Kryjom realizuje się artystycznie od kiedy pamięta. Jak twierdzi, zawsze marzyła o karierze artystycznej, nie tylko malarstwie czy grafice. Od ostatnich 5 lat hobbystycznie zajmuje się kostiumografią, a zajęcie to wymaga od niej szerokiego wachlarza umiejętności. Swój czas wolny poświęca na poszerzenie wiedzy w dziedzinach, które uważa za interesujące – fryzjerstwo, doskonalenie języka angielskiego, historia mody lub historia powstawania jej ulubionych filmów animowanych.

Maja Bartnicka, jak sama twierdzi, pojawiła się w Liceum Sztuk Plastycznych z pasji. W przyszłości chce zostać grafikiem komputerowym i pracować w branży gier lub chciałaby się zająć szeroko pojętym projektowaniem graficznym.. Kocha podróżować, zwiedzać miejsca z historią i takie, gdzie może podziwiać piękne krajobrazy. Uważa, że świat ma jej dużo do zaoferowania, wystarczy tylko dobrze wykorzystać okazje, które są nam dane. Kocha zwierzęta, w szczególności ma słabość do kotów i koni. Jest marzycielką i idealistką, dlatego wszystko ma dla mnie jasne barwy.

Zarówno Karolina jak i Maja wyróżniają się nie tylko wysokimi wynikami w nauce z przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących, ale również aktywnym udziałem w życiu szkoły. Posiadają wysoką kulturę osobistą, co odzwierciedla wzorowe zachowanie. Z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem podchodzą do obowiązków szkolnych, o czym świadczy wysoka frekwencja na zajęciach. Uczennice wyróżniają się ambicją i rzetelnością w artystycznym rozwoju oraz sukcesywnym działaniem na rzecz szkoły i klasy. Życzymy Karolinie i Mai dalszych sukcesów, poszerzania horyzontów i motywacji do dalszego samorozwoju.