Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021

Kwiaty, podziękowania, liczne świadectwa z paskiem i nagrody. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym była doskonałą okazją do podsumowania ostatnich miesięcy oraz osiągnięć zarówno uczniów jak i nauczycieli.

25 czerwca od godziny 9:00 w sali wystawienniczo – sportowej rozpoczęły się, podzielone na dwie tury, wyjątkowe zakończenia roku, w których udział wzięli: wicedyrektor szkoły Izabela Jażdżyńska, przewodnicząca Rady Powiatu Elbląskiego – Genowefa Kwoczek, wychowawcy poszczególnych klas, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Wicedyrektor szkoły podsumowała kończący się rok szkolny, podziękowała gronu pedagogicznemu za podejmowanie cennych inicjatyw, a uczniom za ich wysiłek i inwestowanie w swój rozwój, a przedstawicielom organu prowadzącego szkołę – za troskę i opiekę w zapewnieniu komfortowych warunków do pracy i nauki. Życzyła także wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji.

Genowefa Kwoczek w kilku słowach podziękowała nauczycielom za ich wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowanie postaw młodzieży. Uczniom gratulowała licznych sukcesów i życzyła zdrowego, bezpiecznego wypoczynku. Na ręce wicedyrektor szkoły, w imieniu Starosty Elbląskiego Macieja Romanowskiego, złożyła upominek, dziękując w ten sposób za owocną współpracę.

Wychowawcy klas I – III nie szczędzili słów uznania, gratulacji i życzeń, wręczając świadectwa oraz wyróżnienia tym uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podarowali nauczycielom zakładki do książek oraz książkowe bestsellery, które warto przeczytać i od których bez wątpienia trudno będzie oderwać wzrok.

Pożegnanie, choć trudne, zawierało w sobie obietnicę odpoczynku i przygody wakacyjnej. Ze wzruszeniem w sercach, ale i uśmiechem na ustach, rozstaliśmy się w życzliwej i pełnej refleksji atmosferze.