Wyniki XX edycji Olimpiady pn.: „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”

To była już XX edycja Olimpiady pn. „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”. Tym razem, ze względu na sytuację epidemiczną, odbyła się w formie korespondencyjnej. Nasze uczennice przesłały prace w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz wykonały pracę zespołową.

Prace indywidualne polegały na wykonaniu projektu kubka promującego zabytki powiatu elbląskiego. W tej kategorii, wśród szkół ponadpodstawowych, II miejsce zajęła Zofia Ławniczak, a III miejsce – Aleksandra Misiewicz.

Pracą zespołową był „Projekt kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej zabytków architektury lub atrakcji przyrodniczych położonych na terenie powiatu elbląskiego, motywujący jednocześnie mieszkańców, w różnym wieku, do aktywnego spędzania czasu wolnego”. Nasz zespół w składzie Gabriela Rowicka, Nikola Krajewska, Zofia Ławniczak wywalczył I miejsce!

Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Elblągu we współpracy z Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”. Patronat nad konkursem objął: Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie oraz Stowarzyszenie LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski”.

21 czerwca Wioletta Janas – Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu odwiedziła naszą szkołę, by osobiście złożyć uczniom gratulacje i wręczyć atrakcyjne nagrody. Młodzieży z całego serca gratulujemy!