Projekt International Teachers in International School w Liceum Sztuk Plastycznych

W dniach 4. 07 – 10. 07 ośmioosobowa grupa nauczycieli Liceum Sztuk Plastycznych wyjechała do Splitu, by w chorwackiej szkole doskonalić umiejętności nauczycieli XXI wieku, w tym język angielski oraz krytyczne myślenie. Wzięcie udziału w szkoleniach w Maxima Training Center było możliwe dzięki dotacji unijnej programu POWER.

Pierwsza czteroosobowa grupa wzięła udział w kursie Improving english language, podczas którego nauczyciele poszerzali swoje słownictwo, ćwiczyli gramatykę, doskonalili technikę mówienia w obcym języku, czyli usprawniali podstawowe sprawności językowe w czterech obszarach: czytania, pisania, słuchania i mówienia.

Z kolei druga grupa czteroosobowa wzięła udział w kursie Developing 21st century skills – critical thinking, gdzie, podczas pięciodniowych zajęć, ćwiczyła umiejętność myślenia w sposób racjonalny i uporządkowany, tak aby zrozumieć związki między faktami lub koncepcjami. Innymi słowy, były to warsztaty myślenia o myśleniu, które polegały na rozpoznawaniu, analizowaniu, a następnie naprawianiu błędów we własnym rozumowaniu. Lekcje przeplatane były zajęciami jogi, ćwiczeniami oddechowymi, metodą badawczą zwaną storytellingiem czy praktykowaniem nowo poznanych gier edukacyjnych. Wyjątkowym doświadczeniem dla nauczycieli było obcowanie i utrzymywanie bliskich stosunków z edukatorami z różnych części Europy i wymiana z nimi spostrzeżeniami dotyczącymi technik i metod kształcenia. Niepowtarzalny klimat tych spotkań dopełniał Pałac Dioklecjana, Adriatyk w kolorze niesamowitego błękitu i słoneczne wybrzeże.

Projekt był szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności przez jej pracowników, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz nadanie jej europejskiego wymiaru.