Dzień Edukacji Narodowej w Liceum Sztuk Plastycznych

13 października w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta polskiej oświaty oraz dnia upamiętniającego powołanie Komisji Edukacji Narodowej. 

Uczennice klasy III powitały zaproszonych gości – Panią Genowefę Kwoczek – Przewodniczącą Rady Powiatu Elbląskiego oraz Alinę Tomczyk, wdowę po Ryszardzie Tomczyku – Honorowym Obywatelu Elbląga, dyrektorze Galerii EL, recenzencie kultury, publicyście, malarzu i autorze wielu książek.  

Genowefa Kwoczek w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę oświaty, nauczycieli, w budowaniu przyszłości naszego kraju. Życzyła wszystkiego najlepszego uczniom i nauczycielom, a na ręce dyrektora szkoły, w imieniu starosty elbląskiego Macieja Romanowskiego, złożyła drobny upominek, książkę, dziękując w ten sposób wszystkim pracownikom szkoły za rzetelne wykonywanie swojej misji w codziennej pracy na rzecz młodzieży. 

Głos zabrała także dyrektor szkoły, która, kierując wypowiedź do uczniów i nauczycieli, wspomniała o słowach prof. dr hab. Bogdana de Barbaro mówiących o trzech rodzajach pandemii: nienawiści, postprawdy i głupoty. Dodała, że można zminimalizować groźne skutki tych zjawisk psychologiczno – społecznych, jeśli zdamy sobie sprawę z ich zagrożeń. Życzyła także gronu pedagogicznemu oraz uczniom zdrowia, sukcesów zawodowych i osobistych. Na koniec wystąpienia wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły wyróżniającym się w pracy pedagogom i pracownikom administracji i obsługi. 

Wydarzenie uświetniła obecność Aliny Tomczyk, która przybliżyła uczniom postać i twórczość Ryszarda Tomczyka oraz przekazała szkole wiele książek o sztuce, z biblioteki świętej pamięci męża, opatrzonych jego ekslibrisem. 

Następnie uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Liceum Sztuk Plastycznych podczas uroczystości ślubowania, a na zakończenie uroczystości, młodzież, dziękując nauczycielom za cierpliwe przewodnictwo na drodze zdobywania wiedzy, odegrała na scenie fragmenty „Stowarzyszenia umarłych poetów”.  

Po części oficjalnej, klasa II przygotowała młodszym koleżankom otrzęsiny. Wszystkie konkursy i wyzwania dostarczyły uczniom i nauczycielom mnóstwa śmiechu i dobrej zabawy.