103 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w Liceum Sztuk Plastycznych

8 listopada w Liceum Sztuk Plastycznych miały miejsce obchody Święta Niepodległości. Odbyła się akademia, na której został odśpiewany hymn. Uczniowie przedstawili rys historyczny wydarzeń, które spowodowały utratę, a potem odzyskanie niepodległości.  

Zostały również przedstawione wyniki konkursu na „ Projekt przypinki okolicznościowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada” w którym zwyciężyła Karolina Kryjom z klasy 3 LSP, wyróżniona została Maja Nlogjeja z 3LP. 

W tym roku szkolnym obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zostały rozbudowane o działania w  których wzięli udział uczniowie z wszystkich klas. Dużym wyzwaniem były „Żywe obrazy” inspirowane sytuacją Polaków będących pod zaborami i walczących o niepodległość. Najpierw została przedstawiona prezentacja ukazująca każdy obraz i krótki opis, były to m.in. „Stańczyk” Jana Matejki, „Żałobne wieści” Artura Grottgera, „Czy szybko w pole powrócę” Wojciecha Kossaka, „ Orlęta – obrona Lwowa” Wojciecha Kossaka i „Ojczyzna Wzywa Was” plakat Bogdana Nowakowskiego. Po czym wszyscy uczestnicy akademii udali się obejrzeć poszczególne obrazy, gdzie młodzież wcielała się w postacie z wyżej wymienionych dzieł. Niesamowitym wrażeniem była obserwacja uczniów, potrafiących odzwierciedlić emocje ukazane na obrazie.  

Kolejnym działaniem tego dnia był „Bieg na orientację” z wykorzystaniem terenu szkoły. Uczniowie podzieleni na pięcioosobowe drużyny zmagali się z rozwiązaniem rebusów, odnalezieniem miejsc ukazanych na fotografiach, krzyżówką o tematyce historycznej. Pierwszą drużyną która ukończyła bieg i ułożyła główne hasło była klasa III LP.  Hasłem tym były słowa Józefa Piłsudskiego „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. Z tą postacią związany był ostatni punkt obchodów czyli wykonanie szkicu portretu marszałka Polski, przez przedstawicieli poszczególnych klas.  

 

Projekt przypinki okolicznościowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada Karolina Kryjom klasa III LSP