COVID-19

System-szybkiego-reagowania

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Prosimy o przeczytanie informacji umieszczonej w dzienniku Vulkan, która dotyczy wprowadzenia nauczania przedmiotów artystycznych w formie hybrydowej.
Zgodnie z §2b ust 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 25 do 31 stycznia 2021 roku wprowadza się realizację praktycznych przedmiotów artystycznych w formie hybrydowej: stacjonarnie – w szkole i zdalnie, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 20 stycznia 2021 roku.
Plan zajęć i zarządzenie jest na ten tydzień, zgodnie z datami i okresami rozporządzeń MEiN

Zasady organizacji pracy szkoły w okresie zawieszenia