Egzamin wstępny

Egzamin wstępny odbędzie się dnia 8 czerwca 2020r. (poniedziałek) godz. 8:00.

Egzaminy rozpoczną się spotkaniem organizacyjnym, przypisaniem do grup oraz zapoznaniem ze szczegółowym harmonogramem. Każdy z kandydatów zdaje wszystkie dziedziny w ciągu jednego dnia.

Ze względów organizacyjnych szczegółowy harmonogram egzaminów wstępnych zostanie zamieszczony do dnia 5 czerwca 2020 roku.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania prosimy kierować pod e-mail: kierowniklp@elblag.com.pl lub w sekretariacie szkoły tel. 55 233 31 76.