Egzamin wstępny

Egzamin wstępny, część praktyczna odbędzie się w siedzibie szkoły, dnia 7 czerwca 2021r. (poniedziałek).

Ze względu na stan epidemiologiczny, w tym roku egzamin odbędzie się tylko w formie praktycznej , rozmowa kwalifikacyjna – odwołana.

Wymagane materiały na egzamin praktyczny:

− legitymacja szkolna lub dowód tożsamości ze zdjęciem,
− kartki A3,
− farby wodne (akryle, tempery)
− pędzle w kilku grubościach,
− zestaw ołówków,
− gumka.

Ze względów organizacyjnych szczegółowy harmonogram egzaminów wstępnych zostanie zamieszczony do dnia 4 czerwca 2021 roku.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 55 233 31 76.