Kadra

Nauczyciele w naszej szkole zatrudniani są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Krystyna Brinkiewicz  Krystyna Brinkiewicz – Dyrektor
 Nauczany przedmiot: język angielski
Barbara Koniecko – Wicedyrektor

Nauczyciel biblioteki

 

 Małgorzata Wolska
Nauczany przedmiot: język polski

Joanna Jastrzębska
Nauczany przedmiot: język angielski
Ewa Owczarek
Nauczany przedmiot: język niemiecki
Małgorzata Cytrycka
Nauczany przedmiot: historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa,
Żaneta Polkowska
Nauczany przedmiot: matematyka
Katarzyna Jaskulska
Nauczany przedmiot: biologia, chemia
Barbara Majerska  

Barbara Żak
Nauczany przedmiot: geografia, fizyka

 

 Anna Boba
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

 

Mariusz Rosejno Mariusz Rosejno
Nauczany przedmiot: informatyka
 Katarzyna Malesa

Nauczany przedmiot: filozofia, etyka

Kinga Kosacz-Drozdek Kinga Kosacz – Drozdek

Kierownik zespołu nauczycieli artystycznych 
Nauczany przedmiot: rzeźba

Aleksandra Matulewicz  

Aleksandra Hońko
Nauczany przedmiot: rysunek i malarstwo

Zbigniew Chrostek Zbigniew Chrostek
Nauczany przedmiot: rysunek i malarstwo, rzeźba
Roma Jaruszewska Roma Jaruszewska
Nauczany przedmiot: podstawy projektowania, projektowanie graficzne
Paulina Łuczak
Nauczany przedmiot: historia sztuki
Janusz Kozak
Nauczany przedmiot: techniki druku artystycznego, podstawy projektowania
Katarzyna Furman
Nauczany przedmiot: podstawy fotografii i filmu, fotografia artystyczna, realizacje intermedialne
Małgorzata Olewnik
Nauczany przedmiot: podstawy projektowania, projektowanie multimedialne
Karolina Kardas
Nauczany przedmiot: rysunek i malarstwo
Samira Arrami
Nauczany przedmiot: rysunek i malarstwo
Natalia Magalska

Nauczany przedmiot: rzeźba

 

 

 

Cezary Mazurek
Nauczany przedmiot: religia
 

Alicja Dobrzycka

Pedagog szkolny

 

 

Anna Miazga

Psycholog szkolny