Pedagog i psycholog

Psycholog               Anna Miazga
Poniedziałek            8.45-10.45

Pedagog                  Krystyna Kulla
Wtorek                10.30-12.00; 14.45-16.15
Środa                      7.00-11.00
Czwartek                7.00-10.30
Piątek                   13.00-15.30

Kiedy zwrócić się do pedagoga?

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:
•gdy nie radzą sobie z nauką,
•gdy ktoś naruszy ich prawa,
•gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,
•gdy potrzebują pomocy i rady,
•gdy chcą z kimś porozmawiać.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy, gdy:
•ich dzieci mają trudności w nauce, bądź niepowodzenia szkolne,
• niepokoi ich zachowanie swojego dziecka,
• mają pytania dotyczące funkcjonowania swojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,
• niepokoi ich fakt, że ich dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi,
• wyjeżdżają na dłużej za granicę i nie wiedzą, jakich procedur dopełnić.