Pedagog i psycholog

Dyżury:

Psycholog mgr Anna Miazga
poniedziałek 8:00-11:00
wtorek 12.10- 13.00 /15.00-16.00
środa 9.00- 10.50
czwartek 11.10- 12.10 / 14.10- 14.30

Pomiędzy dyżurem psychologa we wtorek i czwartek dyżur
DORADCY ZAWODOWEGO

Pedagog mgr Alicja Dobrzycka
poniedziałek 7:30 – 10:00
wtorek 7:30 – 10:00
środa 12:00 – 16:00
piątek 13:00- 15:00

Kiedy zwrócić się do pedagoga?

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:
• gdy nie radzą sobie z nauką,
• gdy ktoś naruszy ich prawa,
• gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,
• gdy potrzebują pomocy i rady,
• gdy chcą z kimś porozmawiać.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy, gdy:
• ich dzieci mają trudności w nauce, bądź niepowodzenia szkolne,
• niepokoi ich zachowanie swojego dziecka,
• mają pytania dotyczące funkcjonowania swojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,
• niepokoi ich fakt, że ich dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi,
• wyjeżdżają na dłużej za granicę i nie wiedzą, jakich procedur dopełnić.

Z uwagi na Zdalne Nauczanie godziny pracy stają się ruchomym dostosowaniem do możliwości i potrzeb uczniów, rodziców i opiekunów.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Słoneczna 14
82-300 Elbląg
tel.: 55 625 82 30

e- mail: ppp1@elblag.com.pl