Pedagog i psycholog

Dyżury:

Psycholog mgr Anna Miazga
poniedziałek 7:45- 9:45
14:15- 16:15
Pedagog mgr Alicja Dobrzycka
wtorek 7:10 – 12:40
środa 11:45 – 16:00
piątek 11:45 – 16:00

Kiedy zwrócić się do pedagoga?

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:
•gdy nie radzą sobie z nauką,
•gdy ktoś naruszy ich prawa,
•gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,
•gdy potrzebują pomocy i rady,
•gdy chcą z kimś porozmawiać.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy, gdy:
•ich dzieci mają trudności w nauce, bądź niepowodzenia szkolne,
• niepokoi ich zachowanie swojego dziecka,
• mają pytania dotyczące funkcjonowania swojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,
• niepokoi ich fakt, że ich dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi,
• wyjeżdżają na dłużej za granicę i nie wiedzą, jakich procedur dopełnić.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Słoneczna 14
82-300 Elbląg
tel.: 55 625 82 30

e- mail: ppp1@elblag.com.pl