Rozbudowa

Rozbudowa budynku pracowni artystycznych  Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym– etap II

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, wniosek  na rozbudowę pracowni artystycznych został zaakceptowany i tym samym zadanie otrzymało dofinasowanie w kwocie 820 tys. złotych.

Rozbudowa budynku pracowni stanowi kontynuację działań prowadzących do zapewniania odpowiednich warunków kształcenia artystycznego i wysokiej jakości nauczania wraz z działaniami na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

W ramach zadania nastąpi rozbudowa dotychczasowego  budynku pracowni artystycznych o następujące parametry techniczno- użytkowe:   zwiększenie powierzchni zabudowy o 469m2 powierzchni użytkowej o 789,8 m2

Na parterze powstanie wielofunkcyjna powierzchnia wystawienniczo – edukacyjna wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariami, pomieszczenie dla pieca ceramicznego oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze: pracownia rysunku i malarstwa, historii sztuki,  pracownia fotografii i multimediów, pokój nauczycielski oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe i ciągi komunikacyjne  w ramach której  wyodrębniono strefę relaksacyjno – gastronomiczną.  Nastąpi przyłączenie budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzenie wód deszczowych.

Poprzez  realizację zadania  nastąpi znaczna poprawa warunków kształcenia artystycznego oraz możliwe będzie podejmowanie działań edukacyjnych i twórczych dotychczas niemożliwych lub w znacznym stopniu ograniczonych. Przemyślane,  konsekwentne działania rozbudowy szkoły idą w parze z nabieraniem doświadczenia nauczycieli i posiadaniem coraz bogatszego warsztatu pracy umożliwiającym kompleksowy, intensywny rozwój młodzieży, ich talentów i pasji. Usprawnią działanie szkoły i umożliwią podejmowanie wielu cennych inicjatyw, które chcielibyśmy realizować z powodu braku pracowni i sal było niemożliwe.

Powstanie sali wystawienniczej z możliwością działań artystycznych i edukacyjnych będzie kolejnym krokiem milowym w rozwoju placówki. Wykorzystywana będzie do przeprowadzania egzaminu dyplomowego i ekspozycji prac, w tym prac dyplomowych, przeprowadzania uroczystości szkolnych, spotkań z artystami, wykładów i prezentacji, przeprowadzania ogólnopolskich konkursów plastycznych – których szkoła jest organizatorem, jak również działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

Stworzy również możliwości do działań z zakresu edukacji filmowej, w tym działań  proponowanych np. przez Filmotekę Szkolną i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Przestrzenie  zapewnią również miejsce do działań performatywnych, tworzenia instalacji intermedialnych z wykorzystaniem mieszanych mediów czy zajęć teatralnych lub klubu dyskusyjnego oraz okolicznościowych eventów. Powstanie drugiej pracowni rysunku i malarstwa wpłynie  znacząco na poprawę warunków pracy i korzystniejszy układ planu zajęć dla uczniów.

 Na pierwszym piętrze zaplanowano powstanie pracowni do realizacji przedmiotów: podstawy fotografii i filmu oraz specjalizacji realizacje intermedialne. Bliskie położenie sali wystawienniczej i pracowni multimediów sprzyjać będzie realizacji wielu nowych zamierzeń znacząco wpływających na jakość kształcenia artystycznego oraz wachlarz technik i ćwiczeń.

Rozbudowa budynku zakłada również poprawę warunków socjalnych uczniów. W planowanej rozbudowie zaplanowano pomieszczenia   uwzględniające  strefy odpoczynku podczas przerw i spożywania posiłków. Ponadto, realizacja rozbudowy pracowni artystycznych pozwoli na uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej.

Realizacja zadania zaplanowana jest na dwa lata. Ogłoszono już przetarg celem wyłonienia wykonawcy. Termin składania ofert: 13 sierpnia 2018r.  Rozbudowa obejmuje prace: architektoniczne i konstrukcyjne, instalacje wewnętrzne (eklektyczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna)  i zewnętrzne (elektryczne, wodne, kanalizacyjna, deszczowa).

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.

 

 

Postępy prac inwestycyjnychRozbudowa budynku pracowni artystycznych  Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym– etap II

2019-01-16

Od początku września 2018r. trwa realizacja inwestycji pn.: Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga.

Zakończenie robót wg podpisanej umowy zaplanowane jest na 31 sierpnia 2019r.  Tym samym uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny w dogodnych i komfortowych warunkach.

Do końca roku 2018 wykonano 34 % prac,  w tym prace budowlane stanu surowego 56%, roboty zewnętrzne branży sanitarnej 78% oraz branży elektrycznej 16%.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.

 

 

W dniu 26 kwietnia z wizytą na budowie byli uczniowie klasy II Damian Krasowski i Paweł Friedrich. Po terenie budowy oprowadzał ich kierownik robót budowlanych p. Janusz Stryjewski.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wizyty.

   

 Dane ogólne: budynek realizowany w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków wapienno – piaskowych. Wzmocniony żelbetowymi słupami, niepodpiwniczony o kondygnacjach z użytkową antresolą na III poziomie.

Dach stromy o konstrukcji drewnianej, nachylenie 30° kryty dachówką. Powierzchnia zabudowy w rzucie prostokąta 469m²,  powierzchnia użytkowa 789m², kubatura 4124m³. Stropy żelbetowe wylewane na mokro.

Wykonanie:

Bryła budynku w robotach murowo- żelbetowych w 100%. Wykonano wszystkie ściany konstrukcyjne oraz stropy żelbetowe wraz z wieńcami i podciągami, ocieplenie ściany szczytowej ogniowej wełną, podbudowy betonowe posadzek oraz schody wewnętrzne żelbetowe, więźbę dachową, wykonano w całości kominy murowane  wraz z czapkami.  W całości wykonano  stolarkę okienną. Pozostała do  wykonania szklano – aluminiowa witryna holu wraz z drzwiami wejściowymi. Trwają prace poszycia dachu deskami oraz roboty elewacyjne i ocieplanie styropianem. Do wykonania pozostały izolacje i warstwy ocieplenia a także nawierzchniowe.

W zakresie robót instalacyjnych wykonano przyłącze elektryczne i kanalizacyjne  w tym wraz z wewnętrznymi instalacjami kanalizacyjnymi i wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi  podtynkowe podtynkowymi. Pozostały do wykonania prace przyłącza wodociągowego i gazowego.  Rozpoczęto prace ukształtowania terenu.

Coraz bliżej do zakończenia inwestycji

Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się za 3 tygodnie. W murach szkoły Liceum Sztuk Plastycznych powitamy młodzież dwóch klas pierwszych. Wszyscy uczniowie i nauczyciele niecierpliwie wyczekują zakończenia prac rozbudowy, albowiem zakończenie inwestycji bardzo poprawi warunki nauki i pracy w szkole.

Trwają prace wykończeniowe i zagospodarowania terenu inwestycji. Niebawem zostanie ukończone szklenie witryn na holach i ciągach komunikacyjnych, montaż ściany mobilnej dającej możliwość podziału sali wielofunkcyjnej na dwie mniejsze – w zależności od potrzeb. Postępują prace kładzenia glazury w sanitariatach i wykładzin posadzkowych w salach dydaktycznych. Dobiega końca montaż instalacji C.O. i C.W.U. oraz przepompowni ścieków i wyposażania studni wodomierzowej z osprzętem.  Rozpoczęto już prace porządkowania terenu i wykańczania ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych.

                              

 

 

        

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.

 

 

Drzwi budynku pracowni artystycznych otwarte!

 15 listopada w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego budynku pracowni artystycznych. Dzięki inwestycji Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap, dofinansowanego ze środków Samorządu Powiatu Elbląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury, szkoła uzyskała nowe pomieszczenia.

Uroczystość zgromadziła znamienitych gości: starostę elbląskiego Macieja Romanowskiego, przewodniczącą Rady Powiatu Elbląskiego Genowefę Kwoczek, skarbnika powiatu elbląskiego Edwardę Mazurkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Wiolettę Janas,wicewojewodę warmińsko-mazurskiego Sławomira Sadowskiego, przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Grażynę Kluge, wicedyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Włodzimierza Gorzelańczyka, dyrektor Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu Małgorzatę Adamowicz, przewodniczącego Rady Miasta Elbląga Antoniego Czyżyka, przewodniczącą Rady Gminy Elbląg Barbarę Bruzdewicz, przewodniczącego Rady Rodziców Pawła Goryszewskiego, proboszcza Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. Błogosławionej Doroty z Mątów ks. Grzegorza Królikowskiego, dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, przedstawicieli firm i przedsiębiorców wspierających szkołę oraz rodziców i uczniów.
Dyrektor szkoły Krystyna Brinkiewicz, starosta elbląski Maciej Romanowski, wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Włodzimierz Gorzelańczyk, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Cieślewicz dokonali – poprzez przecięcie biało-czerwonej wstęgi – oficjalnego otwarcia nowego skrzydła szkoły.

Uroczystość stała się okazją do przemówień, podziękowań i życzeń, kierowanych pod adresem pomysłodawców i wykonawców projektu oraz tych, którzy wsparli finansowo realizację edukacyjno–budowlanego zamierzenia. Starosta elbląski Maciej Romanowski wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Elbląskiego Genowefą Kwoczek i naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Wiolettą Janas mówili o wielkości inwestycji i wskazywali na to, jak ważna jest ona dla rozwoju polskiej młodzieży. Wręczyli również drobne upominki tym, którzy przyczynili się do tego, by marzenia o rozbudowie szkoły przybrały realne rozmiary.
Całość uświetnił krótki program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej, która za pomocą pantomimy przedstawiła założenia fotografii, malarstwa i rzeźby. Gest dominował nad słowem, a uczniowie, wyrażając myśli wyłącznie ruchem ciała i mimiką, udowodnili, że ciało jest materiałem sztuki, źródłem wartości estetycznych i źródłem znaczeń, czyli tym, czego poszukują w swojej codziennej pracy twórczej. Poetycko przełożyli swoje zainteresowania i pasje za pomocą języka ciała.
Uroczystość była najlepszym momentem do zaprezentowania gościom pomieszczeń w nowym skrzydle placówki: wielofunkcyjnej sali wystawienniczo–edukacyjnej, pracowni fotografii artystycznej, malarstwa i rysunku, czy pomieszczeń socjalno–gospodarczych.
Zakończenie inwestycji było długo wyczekiwane, zarówno przez uczniów jak i grono pedagogiczne. Nowoczesne pracownie oznaczają dla młodzieży nowe twórcze możliwości i komfortowe warunki do pracy na miarę XXI wieku.
Szkoła marzeń stała się rzeczywistością. Jest ona dowodem na to, że wspólnymi siłami można osiągnąć sukces. Drzwi budynku zostały szeroko otwarte i pozostaną takimi dla wszelakich inicjatyw szkolnych i pozaszkolnych. Piękny budynek to tylko część szkoły. Zasadniczą wartość stanowią uczniowie, ponieważ to ich sukcesami wypełnią się mury tych nowych pracowni.

Koszt całkowity zadania: 4 466 927,44 zł, wkład własny Powiatu Elbląskiego: 3 646 927,44 zł, dofinansowanie MKiDN: 820 000,00 zł

Zadanie: Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etapDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”