Rozbudowa

Rozbudowa budynku pracowni artystycznych  Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym– etap II

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, wniosek  na rozbudowę pracowni artystycznych został zaakceptowany i tym samym zadanie otrzymało dofinasowanie w kwocie 820 tys. złotych.

Rozbudowa budynku pracowni stanowi kontynuację działań prowadzących do zapewniania odpowiednich warunków kształcenia artystycznego i wysokiej jakości nauczania wraz z działaniami na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

W ramach zadania nastąpi rozbudowa dotychczasowego  budynku pracowni artystycznych o następujące parametry techniczno- użytkowe:   zwiększenie powierzchni zabudowy o 469m2 powierzchni użytkowej o 789,8 m2

Na parterze powstanie wielofunkcyjna powierzchnia wystawienniczo – edukacyjna wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariami, pomieszczenie dla pieca ceramicznego oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze: pracownia rysunku i malarstwa, historii sztuki,  pracownia fotografii i multimediów, pokój nauczycielski oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe i ciągi komunikacyjne  w ramach której  wyodrębniono strefę relaksacyjno – gastronomiczną.  Nastąpi przyłączenie budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzenie wód deszczowych.

Poprzez  realizację zadania  nastąpi znaczna poprawa warunków kształcenia artystycznego oraz możliwe będzie podejmowanie działań edukacyjnych i twórczych dotychczas niemożliwych lub w znacznym stopniu ograniczonych. Przemyślane,  konsekwentne działania rozbudowy szkoły idą w parze z nabieraniem doświadczenia nauczycieli i posiadaniem coraz bogatszego warsztatu pracy umożliwiającym kompleksowy, intensywny rozwój młodzieży, ich talentów i pasji. Usprawnią działanie szkoły i umożliwią podejmowanie wielu cennych inicjatyw, które chcielibyśmy realizować z powodu braku pracowni i sal było niemożliwe.

Powstanie sali wystawienniczej z możliwością działań artystycznych i edukacyjnych będzie kolejnym krokiem milowym w rozwoju placówki. Wykorzystywana będzie do przeprowadzania egzaminu dyplomowego i ekspozycji prac, w tym prac dyplomowych, przeprowadzania uroczystości szkolnych, spotkań z artystami, wykładów i prezentacji, przeprowadzania ogólnopolskich konkursów plastycznych – których szkoła jest organizatorem, jak również działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

Stworzy również możliwości do działań z zakresu edukacji filmowej, w tym działań  proponowanych np. przez Filmotekę Szkolną i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Przestrzenie  zapewnią również miejsce do działań performatywnych, tworzenia instalacji intermedialnych z wykorzystaniem mieszanych mediów czy zajęć teatralnych lub klubu dyskusyjnego oraz okolicznościowych eventów. Powstanie drugiej pracowni rysunku i malarstwa wpłynie  znacząco na poprawę warunków pracy i korzystniejszy układ planu zajęć dla uczniów.

 Na pierwszym piętrze zaplanowano powstanie pracowni do realizacji przedmiotów: podstawy fotografii i filmu oraz specjalizacji realizacje intermedialne. Bliskie położenie sali wystawienniczej i pracowni multimediów sprzyjać będzie realizacji wielu nowych zamierzeń znacząco wpływających na jakość kształcenia artystycznego oraz wachlarz technik i ćwiczeń.

Rozbudowa budynku zakłada również poprawę warunków socjalnych uczniów. W planowanej rozbudowie zaplanowano pomieszczenia   uwzględniające  strefy odpoczynku podczas przerw i spożywania posiłków. Ponadto, realizacja rozbudowy pracowni artystycznych pozwoli na uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej.

Realizacja zadania zaplanowana jest na dwa lata. Ogłoszono już przetarg celem wyłonienia wykonawcy. Termin składania ofert: 13 sierpnia 2018r.  Rozbudowa obejmuje prace: architektoniczne i konstrukcyjne, instalacje wewnętrzne (eklektyczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna)  i zewnętrzne (elektryczne, wodne, kanalizacyjna, deszczowa).

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego              pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.

 

 

Postępy prac inwestycyjnychRozbudowa budynku pracowni artystycznych  Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym– etap II

2019-01-16

Od początku września 2018r. trwa realizacja inwestycji pn.: Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga.

Zakończenie robót wg podpisanej umowy zaplanowane jest na 31 sierpnia 2019r.  Tym samym uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny w dogodnych i komfortowych warunkach.

Do końca roku 2018 wykonano 34 % prac,  w tym prace budowlane stanu surowego 56%, roboty zewnętrzne branży sanitarnej 78% oraz branży elektrycznej 16%.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego              pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.

 

 

W dniu 26 kwietnia z wizytą na budowie byli uczniowie klasy II Damian Krasowski i Paweł Friedrich. Po terenie budowy oprowadzał ich kierownik robót budowlanych p. Janusz Stryjewski.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wizyty.

   

 Dane ogólne: budynek realizowany w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków wapienno – piaskowych. Wzmocniony żelbetowymi słupami, niepodpiwniczony o kondygnacjach z użytkową antresolą na III poziomie.

Dach stromy o konstrukcji drewnianej, nachylenie 30° kryty dachówką. Powierzchnia zabudowy w rzucie prostokąta 469m²,  powierzchnia użytkowa 789m², kubatura 4124m³. Stropy żelbetowe wylewane na mokro.

Wykonanie:

Bryła budynku w robotach murowo- żelbetowych w 100%. Wykonano wszystkie ściany konstrukcyjne oraz stropy żelbetowe wraz z wieńcami i podciągami, ocieplenie ściany szczytowej ogniowej wełną, podbudowy betonowe posadzek oraz schody wewnętrzne żelbetowe, więźbę dachową, wykonano w całości kominy murowane  wraz z czapkami.  W całości wykonano  stolarkę okienną. Pozostała do  wykonania szklano – aluminiowa witryna holu wraz z drzwiami wejściowymi. Trwają prace poszycia dachu deskami oraz roboty elewacyjne i ocieplanie styropianem. Do wykonania pozostały izolacje i warstwy ocieplenia a także nawierzchniowe.

W zakresie robót instalacyjnych wykonano przyłącze elektryczne i kanalizacyjne  w tym wraz z wewnętrznymi instalacjami kanalizacyjnymi i wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi  podtynkowe podtynkowymi. Pozostały do wykonania prace przyłącza wodociągowego i gazowego.  Rozpoczęto prace ukształtowania terenu.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.